Radiologiczne perypetie

Written by admin on 23 kwietnia 2015. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

M

inisterstwo Zdrowia najwyraźniej lubi zaskakiwać. Jeszcze niedawno odpowiadało Porozumieniu Stomatologów, że nic nie przynagla go do zmiany rozporządzenia ws bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

 Jak informowałem wcześniej – od połowy zeszłego roku trwały zabiegi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz nasze zmierzające do uproszczenia wymogów związanych z radiologia stomatologiczną. (pismo Porozumienia)  legisl_dir

Wszystko przebiegało trochę jak w filmie sensacyjnym- władze NIL zastosowały do pewnego stopnia „szlaban” wszystkim niewtajemniczonym przez siebie na szczegółowe informacje dotyczące radiologii . Wiedzieliśmy z posiedzeniaKSNRL w Kołobrzegu tyle, że 8 grudnia2014 w Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej doszło do jakiegoś głosowania „via Skype” , podczas którego przyjęto niekorzystną dla stomatologów opinię co do zasadności redukcji liczby i częstości testów specjalistycznych. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że przeciwko nam zagłosował przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Radiologicznego (który de facto zagłosował przeciwko opinii prof Waleckiego -Krajowego Konsultanta ds radiologii ) .

Czy koledzy lekarze- radiolodzy nie sprzeniewierzyli się w tym momencie aby zasadzie wydawania opinii na podstawie wiedzy medycznej opartej na dowodach(evidence based medicine) ? Zaproponowałem Prezesowi NRL aby w dość stanowczym tonie zwrócić się do PTR o wyjaśnienie, ale -do czego już się przyzwyczaiłem – władza izbowa „nie odpisuje na niezamówione listy”.

Krążyły z tego wszystkiego jakieś dokumenty, o które poprosiła oficjalnie jedna z członkiń KSNRL , ale los tej prośby był taki sam jak mojej- cisza.

Tak czy owak- MZ przedstawiło do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia.

Zapewne jeszcze niejedno o nim napiszemy. Najważniejszą zmianą jest redukcja liczby testów specjalistycznych oraz zmniejszenie ich częstości – do jednego na 2 lata .

Zredukowane zostały również niektóre testy podstawowe, oraz proponuje się aby audyt wewnętrzny w stomatologii i densytometrii mogła przeprowadzać jedna osoba.Całość zmian zwięźle omawia portal Infodent24.pl

Cały czas do załatwienia zostaje sprawa audytów klinicznych zewnętrznych. To ważne , bo choć powinny być przeprowadzane co 4 lata , to wziąwszy pod uwagę, że powinna to zrobić specjalna komisja można obawiać się ceny za taki audyt, który zresztą wiele akurat w stomatologii nie wniesie.

Słowem- uzysk w tej sprawie jest wyraźny, choć zawarta w nowej Dyrektywie( która musi zostać zaimplementowana do polskiego prawa do lutego 2018 ) zasada proporcji środków ochrony do ryzyka narażenia pozwala na np większą redukcję częstości testów specjalistycznych.

 

Andrzej Cisło

 

Print Friendly, PDF & Email