Rozporządzenie rtg- opinia NRL

Written by admin on 24 maja 2015. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 22 maja 2015 r podjęło Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  legisl_dir

S

tanowisko to powiela opinię Okręgowej Rady w Szczecinie. Szkoda, że zawiera tak kategoryczne stwierdzenie, że „propozycje zmian stanowią realizację postulatów lekarzy dentystów o złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych„. To jednak zamyka trochę drogę do dalszych prac. Testy specjalistyczne i redukcja liczby testów podstawowych oraz uporządkowanie statusy sprzętu jezdnego rtg w żaden sposób nie stanowi całości spektrum interesów środowiska stomatologicznego. Projekt jest krokiem w dobrym kierunku i …tyle starczyło napisać.

Andrzej Cisło


 

STANOWISKO Nr 23/15/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, przekazanym przy piśmie pana Igora Radziewicza – Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2015 r., stwierdza, że zawarte w przedmiotowym projekcie rozporządzenia propozycje zmian stanowią realizację postulatów lekarzy dentystów o złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych i w tym zakresie zasługują na pełne poparcie Prezydium NRL.
Na szczególną aprobatę zasługują projektowane zamiany ograniczające dotychczasowe wymagania i upraszczające aktualne procedury odnoszące się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii. Prezydium NRL popiera wprowadzenie proponowanych zmian, w szczególności dotyczących stosowania w gabinetach stomatologicznych jezdnego sprzętu radiologicznego do zdjęć wewnątrzustnych, wprowadzenia możliwości jednoosobowego wykonywania klinicznego audytu wewnętrznego
w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych oraz wyłącznie z zakresu densytometrii kości. W opinii Prezydium NRL zasadne i konieczne jest również zmniejszenie częstotliwości obowiązku wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych. Prezydium NRL postuluje ponadto, aby uregulowano w przedmiotowym rozporządzeniu, że pierwsze testy specjalistyczne aparatów rentgenowskich do zdjęć wewnątrzustnych były obowiązkowe po upływie 5 lat od zakupu nowego aparatu.

Print Friendly, PDF & Email