Ochrona danych osob.- lekarz vs.portale

Written by admin on 22 czerwca 2015. Posted in Negatywna ocena lekarza, Orzecznictwo

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

I OSK 1480/14 – Wyrok NSA

Sprawa ta  nie jest pierwszą próbą świata lekarskiego walki z portalami. Podobną sprawę, gdzie sąd musiał przymuszać GIODO opisywałem  we wrześniu 2013r
 
 
Ale…ad rem:

L

ekarz Witold P. złożył 25.06.2012r wniosek do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o :

  • 1) spowodowanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia wynikłych z tego skutków przez portal ZnanyLekarz.pl
  • 2) wszczęcie z urzędu postępowania wobec Spółki ze względu na masowość tego zjawiska wobec ludzi pracujących w służbie zdrowia;
  • 3) przekazanie sprawy w razie podejrzenia naruszenia prawa karnego i/lub handlowego do rozpatrzenia przez inne właściwe organy;
  • 4) zabezpieczenie dla celów dowodowych zgromadzonych danych osobowych oraz korespondencji z systemu informatycznego Spółki.

GIODO decyzją z lutego 2013r odmówił uwzględnienia tego wniosku . Podtrzymał tę decyzję w ponownej decyzji z lipca 2013 r.

Lekarz odwołał się do WSA w Warszawie podnosząc, że nie ma możliwości wyrażenia swobodnej zgody na przetwarzanie przez portal jego danych osobowych, że przetwarzanie tych danych prowadzić może do naruszenia jego dóbr osobistych .WSA stanął po stronie lekarza, GIODO złożył od tego wyroku kasację do NSA. NSA oddalił kasację stając niejako po stronie lekarza i nakazując GIODO ponowne rozpatrzenie sprawy.NSA podniósł w wyroku , że GIODO nie zadał sobie trudu rozpatrzyc czy zachodzą przesłanki przetwarzania przez portal ZnanyLekarz.pl danych osobowych lekarza. Nie mógł więc w zgodzie z art 7 k.p.a. zawyrokować o odmowie realizacji praw lekarza.  

Na dzień publikacji wpisu uzasadnienie wyroku NSA znane jest członkom Rad Okręgowych, do których dr W.P skierował obszerną korespondencję w tej sprawie.W piśmie do orl dr.W.P. zgłasza też wyraźny żal , że jego walka nie została należycie wsparta przez izby lekarskie , formułuje nawet w tym zakresie zarzuty.


S

prawa więc wróciła do GIODO. Uzysk naszego Kolegi jest z pewnością znaczny i należy z szacunkiem odnieść się do jego walki . I- co chyba oczywiste- wspomóc instytucjonalnie i finansowo tę walkę. To jest zadanie izb lekarskich.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: