Dostosowanie do wymogów- deadline przesunięty o rok

Written by admin on 6 sierpnia 2015. Posted in Podstawy prawne

Na temat spotkania z Ministrem Zdrowia, jakie miało miejsce w czwartek 5 sierpnia w siedzibie NIL powstanie osobny obszerny wpis.

W tym miejscu (ponieważ to dość dla niektórych istotna informacja) wypada poinformować o deklaracji złożonej przez Ministra  , a dotyczącej wygasającego z końcem 2016 roku okresu dostosowawczego , jaki prowadzący praktyki i podmioty dostali na uzupełnienie wymogów , jakie muszą spełniać pomieszczenia i sprzęt.

Sprawa jest już w sensie decyzyjnym podjęta na szczeblu MZ.  Okres ten zostanie przedłużony o rok (czyli do końca 2017r)

z ustawy o działalności leczniczej
Art. 207.1.Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.
2.Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.

Wygląda na to, że jest to uwzględnione w harmonogramie prac Sejmu, gdyż jest to termin określony ustawą.

Print Friendly, PDF & Email