RTG- konferencja w MZ i trochę o cnocie konsekwencji

Written by admin on 16 października 2015. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

W

trakcie posiedzenia NRL w dniu 16 października członek Rady  a jednocześnie Dyrektor Departamentu Kształcenia w MZ dr Jolanta Orłowska – Heitzman poinformowała m.in o "zaplanowanej na następny tydzień" konferencji uzgodnieniowej ws projektu  rozporządzenia o warunkach bezpiecznego stosowania promieniowania rtg.

  legisl_dir

Po krótkiej konsternacji obecnych na sali stomatologów ( jakikolwiek postęp prac w tym zakresie jest przez nas długo wyczekiwany) udało się ustalić, że istotnie dzień wcześniej  wpłynęło do NIL zaproszenie na tę konferencję. (na 22.10 )

Może to dlatego, ze Prezes NRL jest na służbowym wyjeździe , zapewne to jednak znak nie do końca sprawnego systemu obiegu informacji .

Na szczęście członek kierownictwa MZ jest członkiem NRL i informacja ta wypłynęła. Wyraz swemu zadziwieniu dała w krótkiej  wypowiedzi szefowa KSNRL dr A.Ruchała-Tyszler.

No, ale to taki wątek organizacyjny. Dużo wprawdzie mówiący , ale w stosunku do meritum sprawy- oboczny.

Najważniejsze' że w sprawie coś się rusza, że są widoki na podpisanie tego rozporządzenia .

Oczywiście – pytanie: w jakim kształcie?

Liberalizacja obowiązków stomatologów w zakresie częstości wykonywania testów leży na sercu w zasadzie tylko stomatologom. Wiele organizacji zrzeszających firmy zajmujące się pomiarami jest przeciwnych tej liberalizacji.

Cały czas w pamięci mamy nieodpowiedzialne sugestie Towarzystwa Lekarskiego Radiologów.

No a skoro zajmuje to naszą pamięć, zadałem pytanie prowadzącej obrady Pani prezes Zagórskiej , czy list Prezesa Hamankiewicza będący protestem wobec takiej opinii Towarzystwa został doręczony również Ministrowi lub czy wiadomo nam aby Towarzystwo zmieniło swoją opinię i wycofało tamtą niefortunną. W odpowiedzi niejako w imieniu nieobecnego Prezesa , Sekretarz Rady kol.Radziwill poinformował, że list był formą załatwienia sprawy "pomiędzy lekarzami" , kopia nie miała w zamyśle władz NIL być doręczona Ministrowi.

Zwróciłem więc uwagę, że wypadałoby aby Towarzystwo odpowiedziało na tak sformułowany list-protest, szczególnie pochodzący od dość ważnej instytucji , jaką jest NRL . A jeśli brak takiego listu, to należy domniemywać, że Towarzystwo Radiologów nie zmienia swego zdania i w aktach procesu legislacyjnego cały czas leży tak krzywdząca stomatologów opinia (nadająca się w gruncie rzeczy na pozew albo postępowanie przed Rzecznikiem ) . A więc zło wyrządzone skutkuje  cały czas i to przy naszej biernej postawie.

Na szczęście z dalszej dyskusji wynikało, iż Minister Zdrowia będzie o fakcie protestu Prezesa NRL powiadomiony przez p.dyr.Heitzman.

Choć oczywiście nie należy demonizować znaczenia jednej z opinii,to jednak zadziwiające jest jak niekonsekwentnie postępujemy w takich przypadkach.

Można by rzec przewrotnie, że w tej niekonsekwencji wykazujemy zadziwiającą konsekwencję.

Pamietam jako żywo sprawę publikacji Wprost (2013r) o tym jak to zdzieramy z pacjentów za protezy i nawet gotowi jesteśmy wybijać zęby technikom za rozpowszechnianie wiedzy o "narzutach" stosowanych w gabinetach na prace protetyczne. Przypomnę, że wniosek o sprostowanie złożony został wówczas w ostatnim dniu i to wskutek  mojej publicznej interwencji na forum NRL .

Sprostowanie nie zostało zamieszczone, NRL nie złożyła sprawy w sądzie. A prezes Izby Gospodarczej Techników p.Andrzej Dulian złożył i sprawę wygrał .

Teraz sprawa w zasadzie analogiczna- obrażono bezpodstawnie 35 tysięcy stomatologów , imputując im "in gremio" niekompetencję a nawet nieliczenie się ze zdrowiem pacjentów.

W tej sprawie , zamiast zająć zdecydowane publiczne stanowisko ograniczamy się do listu a wobec braku odpowiedzi na takowy pozostajemy bierni.

Ileż to atramentu wylano we wszelkich gazetach izbowych na temat szacunku do samorządu.

A sprawa jest prosta: nie szanujesz siebie, jak inni mają cię szanować?

To są kardynalne błędy i każde słowo dalej jest zbędne.

 

A w sprawie konferencji uzgodnieniowej?

No , zobaczymy na czym stanie. NRL będzie na niej reprezentował zaprawiony w bojach radiologicznych kol. Jerzy Gryko ( stomatolog z Białegostoku) .

ac

Print Friendly, PDF & Email