EDM : Prezydent podpisał nowelizację ustawy.

Written by admin on 3 listopada 2015. Posted in Elektroniczna Dok.Med.

Prezyden Andrzej Duda podpisał ustawę z 8 października o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

To obszerna ustawa i dość niestety zawiła. Z wielu krótkich podsumowań wybrałem komentarz opublikowany w medexpress.pl autorstwa p.Krzysztofa Nyczaja. To znany i szanowany w branży ekspert i autor bloga poświęconego sprawom dokumentacji elektronicznej.

artykuł Krzysztofa nyczaja

Termin: wdrożenie EDM przesunięto z 1.08.2017 na 1 stycznia 2018.

Jednemu akapitowi z tego artykułu chcę poświęcić więcej uwagi. Czytamy:

Trochę niepokojąco wyglądają zapisy dotyczące podpisu elektronicznego. W art. 17 – w jego obecnym brzmieniu – zakłada się użycie w tym certyfikatu podpisu elektronicznego, przy czym nie przesądza się, jaki to ma być rodzaj certyfikatu. Aktualne rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej daje w tym względzie jeszcze większą swobodę wyboru podmiotom leczniczym. Może to być podpis elektroniczne, ale nie musi.  Natomiast w uchwalonej 8 października ustawie stwierdza się, wprost, że ma być to podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem albo profil zaufany ePUAP. Pierwsze rozwiania podraża koszty informatyzacji placówek opieki zdrowotnej, drugie jest nieergonomiczne i z punktu widzenia praktycznego nie do zastosowania. 

W istocie: O ile dotychczas obowiązujący art 17 w ust 3

Art. 17.[…] 3.Pracownik medyczny używa certyfikatu w celu: 1)autoryzacji elektronicznej dokumentacji medycznej;[…]

posługuje się terminem "autoryzacja dokumentacji" (a nie wpisu) – o tyle można rozumieć, że podpisem autoryzować będziemy dokuemntację wychodzącą poza gabinet

Nowe brzmienie rzeczywiście niebezpiecznie doprecyzowuje użycie certyfikatu posługując się terminem "podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej"

zobacz nowe brzmienie art 17 ust 3 pkt 1

„3. Pracownik medyczny używa bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r.o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do podpisywania:
 1) elektronicznej dokumentacji medycznej

[…]

W zupełności należy zgodzić się z Autorem, że podpis ePUAP jest niepraktyczny (wymaga każdorezowego łączenia się z platformą ePUAP, a po kliknięciu "podpisz" należyu przejść do swojej skrzynki e-mail, odnaleźć mail z kodem autoryzacji , podświetlić go myszą i na zasadzie "kopiuj-wklej" wkleic go w odpowiednie miejsce formularza platformy ePUAP i zatwierdzić. Fajne jak się podpisuje jeden dokument dziennie, ale nie dzienny "urobek" zabiegów.

Natomiast podpis elektroniczny z użyciem kwalifikowanego certyfikatu oznacza po prostu dodatkowe koszty (poprzez liczbę wpisów- niemałe).

Naczelna Rada Lekarska stanowiskiem Prezydium NRL apelowała o zdefiniowanie w art 17 ust 3 , że do tego służyć ma jedynie Karta Specjalisty Medycznego. Tylko pytanie:

czy zrobiono rzeczywiście wszystko, aby ten postulat na posiedzeniach komisji sejmowych wypromować?

Ileż to spotkań z nowym Ministrem było, 21 postulatów o różnościach: szczepienia, punkty edukacyjne. I jeden postulat o informację Ministra nt stanu przygotowań do wdrożenia SIM. A o podpisywaniu EDM- ani słowa. Fakt, posiedzenia komisji sejmowych przybierały czasem nieco zabawną formę (pisałem o tym w maju br) ale to my-świat lekarski -zjemy teraz ten pasztet.

ac

Print Friendly, PDF & Email