RTG:rozporządzenie o bezpiecznym stosowaniu promX podpisane-tekst

Written by admin on 13 listopada 2015. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

Z

godnie z zapowiedzią Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

  legisl_dir

Rozporządzenie z 12 listopada 2015 r

Od razu wypada podać wiadomość: czy zdały się na coś nasze wysiłki? Jak ustalono częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych aparatury rtg ?

Zdały się. Postęp jest, choć nie da się ukryć, że mógł być znaczniejszy. Redukcja częstości testów specjalistycznych dla aparatów wewnątrzustnyc ( teraz 1 raz na 24 miesiące). Dla aparatów pantomograficznych i cefalometrycznych – raz na 12 miesięcy

(w każdym przypadku- równiez po każdej istotnej naprawie)

Są też w rozporządzeniu:

  • inne częstości testów podstawowych – zobacz załącznik
  • uregulowania co do sprzetu jezdnego (usunięto ograniczenia stasowania w odniesieniu do zdjęć wewnątrzustnych)
  • audytów wewnętrznych

    zobacz nowe brzmienie w § 53

    a)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „3.       W jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych albo wyłącznie z zakresu densytometrii kości do przeprowadzenia klinicznego audytu wewnętrznego kierownik jednostki powołuje przynajmniej jedną osobę, która jest uprawniona do wykonywania procedur podlegających temu audytowi

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email