Radiologia:19 grudnia wchodzą w życie zmiany

Written by admin on 15 grudnia 2015. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

R

ozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. kronika nowelizacji rozporządzeniaDziennik ustaw ukazał się 4 grudnia. Tak więc 19 grudnia 2015r powinny wejść w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Rozporządzenie z 2011r

Nowelizacja z 12 listopada 2015r

 

Testy:

zaktualizowane brzmienie par 9

nowy zał nr 6-testy i ich częstotliwość


Co do testów:

zmieniła się konstrukcja załącznika nr 6 . W poprzedniej wersji stomatologiczny test podstawowy był jeden- szerokość wiązki, ale nagłówek mówił że testy stomatologiczne są uzupełnieniem testów podstawowych w radiografii ogólnej. A w ogólnej były wszystkie pozostałe i dotad skład testów podstawowych wyglądał tak

http://autonomia-dent.pl/?p=4067

Teraz nagłówek spisu testów podstawowych stomatologicznych do niczego nie odsyła i spis testów podstawowych zawiera tylko testy na:

 • rozdzielczość (co 6mc)
 • i powtarzalność (co miesiąc) .

Dalej to testy związane z wywoływaniem.

No i najważniejsza zmiana dotycxąca aparatów do zdjęć wewnątrzustnych: testy specjalistyczne co 24 mc

Podczas dyskusji na liście endodntycznej powstała wątpliwość, "czy ważne 2 lata będą tylko testy wykonane po dniu wejścia w życie zmiany?"

Udzielając komentarza do tego wpisu analizowałem to tak:

W każdym momencie wykonywania zdjęcia należy zadac sobie pytanie czy wolno mi wykonać zdjęcie. Wolno , jeśli nie ma przeszkód opisanych w par9 ust9 rozporządzenia (jednym z 3 powodów może być niewykonywanie testów z częstotliwością okreśłoną w zał nr 6) . Więc jeśli w momencie wykonywania zdjęcia ostatni test specjalistyczny był wykonany w terminie krótszym niż określony w  obowiązującym (w dniu ekspozycji)  zał nr 6- to jest OK.

Słowem: jeśli 19 grudnia 2015r  ktoś ma ważny test specjalistyczny wg starego przepisu , to  okres ważności tego testu  przedłuża mu się do nowej wartości określonej w zał6 , czyli do 2 lat.

Inne zmiany dotyczą:

 • uregulowania co do sprzetu jezdnego (usunięto ograniczenia stasowania w odniesieniu do zdjęć wewnątrzustnych)
 • audytów wewnętrznych

   

  zobacz nowe brzmienie w § 53

  a)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  „3.       W jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych albo wyłącznie z zakresu densytometrii kości do przeprowadzenia klinicznego audytu wewnętrznego kierownik jednostki powołuje przynajmniej jedną osobę, która jest uprawniona do wykonywania procedur podlegających temu audytowi

Andrzej Cisło

 

Print Friendly, PDF & Email