Skarbówka nie ma prawa do danych z dokumentacji medycznej

Written by admin on 6 marca 2016. Posted in Orzecznictwo

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

II FSK 1452/14 – Wyrok NSA uchylający wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Orzeczenie niezwykle ważne dla fundamentów zawodów lekarza i lekarza dentysty- zachowanie tajemnicy lekarskiej. 

Niech mottem do tej sprawy będzie fragment uzasdnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2002 r [K 41/02]

[..]naruszenia autonomii informacyjnej poprzez żądanie niekoniecznych, lecz wygodnych dla władzy publicznej informacji o jednostce, jest typowym dla czasów współczesnych instrumentem, po który władza publiczna chętnie sięga i dzięki któremu uzyskuje potwierdzenie swej pozycji wobec jednostki

W skrócie: lekarz został ukarany przez organ skarbowy za odmowę udostępnienia danych personalnych i adresów swych pacjentów. Kontrola skarbowa chiała uzyskać tą drogą informację od pacjentów lekarza czy leczyli się u niego i jakie wnosili za to opłaty. 

Lekarz odwołał się od tej kary do WSA.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim utrzyamł tę karę w mocy uznając, że lekarz miał obowiązek ujawnić urzędowi kontroli skarbowej wnioskowane dane, ponieważ dane takie jak imię, nazwisko i adres pacjenta – zdaniem WSA – nie są chronione tajemnicą lekarską.

Lekarz złożył kasację od tego wyroku do NSA a do sprawy przyłączyła się m.inn. Naczelna Izba Lekarska. Wyrokiem z 4 marca 2016 r  NSA  uchylił wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Oczywiście do końca nie wiemy na co zwrócił szczególną uwagę NSA (trzeba poczekać na uzasadnienie) . Wyrok jest jednak korzystny przede wszystkim dla samej instytucji tajemnicy zawodowej. Kwestie zakresu, w jakim organy państwowe wkraczają w autoniomię informacyjną jednostki (tu: prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy samego faktu leczenia się gdziekolwiek) to niestety częsty temat rozważań prawniczych. Rozróżnienie – jak w przywołanym w motto wyroku TK- informacji koniecznych od niekoniecznych a użytecznych dla władzy jest w takich przypadkach absolutnie kluczowe. 

Reakcja NRL absolutnie prawidłowa- przystąpienie do sprawy przed NSA celem zajęcia stanowiska 

ac

Print Friendly, PDF & Email