Zgoda uświadomiona: ważne są też alternatywy

Written by admin on 9 kwietnia 2016. Posted in Dokumentacja Medyczna, Orzecznictwo

paragraf
Baza Orzeczeń:
palec2
do czego może mi przydać się "orzecznictwo"?

SN Sądów Adm

Trybunału Konst.

 

Samodzielne korzystanie z orzecznictwa podczas sporów jest oczywiście trudne. Warto jednak przejrzeć niektóre pozycje i przekonać się czy rzeczywiście jesteśmy w obliczu wymiaru sprawiedliwości tak bezbronni?

 W numerze 4/2016 Gazety Lekarskiej p.dr Małgorzata Serwach (dr n.prawnych) omawia jeden z aspektów tzw "zgody uświadomionej".  

Jak wiadomo, pacjent musi byc poinformowany o wszystkich możliwych typowych powikłaniach jakie może nieść zabieg.

Ale  to nie wystarcza. Pacjent musi być jeszcze poinformowany o wszystkich alternatywnych metodach leczenia. 

Dr Serwach przytacza konkretne orzeczenia: 

arrowWyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Aca355/13

Sąd ten przyjął, że zgoda na zabieg medyczny musi być wyrazem rozeznanego stanowiska „poinformowanego uświadomionego pacjenta”. Zgoda na zabieg medyczny nie może zostać uznana za niewadliwą, jeśli zostało naruszone prawo pacjenta – gdy nie udzielono określonych informacji, m.in. w zakresie stanu zdrowia i diagnozy, w zakresie alternatywnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w zakresie skuteczności i przydatności proponowanego leczenia, czy w zakresie ryzyka zabiegu, a jeśli istnieją alternatywne metody diagnostyczne lub lecznicze wybór jednej z nich należy do pacjenta. Aby pacjent mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać poinformowany o takich metodach

arrowWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Aca51/10

arrowArtykuł ze strony mec.Radosława Tymińskiego 

Ma to oczywiście znaczenie w stomatologii – alternatywą wykonania protezy ruchomej jest most lub implantoprotetyka, Zabiegi chirurgiczne też zapewne obfitują w rozmaite metody. Ortodoncja-temat sam w sobie pod tym względem.

A co z leczeniem endo? Zapewne zabieg przeprowadzony bez użycia mikroskopu musiałby być poprzedzony informacją o możliwści wykonania go z użyciem mikroskopu. 

Wszystko to jest konsekwencją zapisu w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty: art. 31 ust. 1 , który stanowi iż pacjenta należy poinformować o „możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych” oraz o „dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania”.

Nie ma rady- nasze gotowe wzorce zgód pacjenta trzeba będzie uzupełnić

Wyjaśnienia tylko wymaga,czy jeśli stosujemy technikę bardziej zaawansowaną, to czy musimy poinformować acjenta o tej mniej zaawansowanej? Z przytoczonych orzeczeń wynika, że pacjent musi świadomie wybrać – więc zapewne tak,,jednakże pacjent musi też otrzymać informację o skuteczności i przydatności zabiegu. I w ramach tego np przygotowując pacjenta do mostu protetycznego  trzeba powiedzieć,że istnieje możliwość wykonania protezy ruchomej,a  w ramach informacji o przydatności procedury wskazać wyższość mostu nad protezą ruchomą.  Taka sytuacja zachodzi oczywiście tylko w wypadku braków obustronnych. Wydaje się,że (choć to komplikuje proces uzyskiwania zgody) tak to właśnie wygląda. Przykład mostu protetycznego przy brakach obustronnych jest tu akurat dobrą ilustracją – powikłanie może się zdarzyć zawsze. Może nim np.być uszkodzenie mostu, co-jak wiemy- w większości jest albo trudne albo niemożliwe do naprawy. Pacjent mógłby (w myśl tych orzeczeń) podnosić pretensje, że gdyby wiedział, że mostu nie można naprawić, to wybrałby protezę ruchomą. Ślad tej pełnej informacji powinien więc być albo w podpisanej zgodzie, albo w dokumentacji medycznej.  

Print Friendly, PDF & Email