Kryteria oceny ofert-projekt rozporządzenia

Written by admin on 9 maja 2016. Posted in Kontrakty 2014-2017, Legislacja

Projekt z dnia : 09 maja 2016r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2016-08-05 Rozporządzenie podpisane

2016-05-09  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 


2. Stanowisko  NRL

1. Uwagi KomisjiStom.WIL

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

J

est to projekt Rozporządzenia , a nie zarządzenia Prezesa NFZ, gdyz zgodnie z nowymi (od 2014r) a odraczanymi kilkakrotnie zapisami w ustawie , kryteria oceny ofert określa w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia.

Dokument jest obszerny i ma chyba nową metodologie liczenia punktacji. Stąd-zanim coś o tym projekcie sie powie, najpierw trzeba się wgryźć.

Termin składania uwag niestety nad wyraz krótki- do 30 maja! Wynika to zapewne z tego, że rozporządzenie musi wejść w życie 1 lipca br- tak wynika z ustawy.

Print Friendly, PDF & Email