Przedzjazdowe ustalenia Stomatologów

Written by admin on 13 maja 2016. Posted in Naczelna Rada Lekarska, Samorządność

 

Deklaracja

Członkowie Komisji Stomatologicznej NRL oraz Lekarze Dentyści -delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu w Warszawie w dniu 13 maja 2016 r udzielają poparcia propozycji poprawki do ordynacji wyborczej do izb lekarskich z 7 maja br zgłoszonej przez grupę delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy zakładającej :

  • zmianę w sposobie ustalaniu wyników wyborów  do organów wyłanianych przez zjazdy lekarskie 
  • zmiany w ustawie o izbach lekarskich zmierzające do przyznania środowisku stomatologicznemu decydującego wpływu na obsadę w organach  stanowisk funkcyjnych dedykowanych lekarzom dentystom.

 

Print Friendly, PDF & Email