Autonomia: Dokumenty

Written by admin on 23 maja 2016. Posted in Samorządność

papiery1Niestety , irracjonalny upór naszych adwersarzy powoduje, że dokumentów jest coraz wiecej.

spis złamanych podczas debaty standardów

 

2016-07-11

List 11 samorzadowców pracujacych na rzecz Izb Lekarskich do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła


2016-05-28

list Autora witryny  do Ministra Zdrowia w związku z listem Prezesa NRL z 24 maja


2016-05-24

list Prezesa NRL do Ministra Zdrowia w związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich


2016-05-13

Deklaracja ze wspólnego zebrania stomatologów-delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy i KSNRL


2016-05-07

Wniosek Lekarzy Dentystów-
-Delegatów na XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy  o uchwalenie poprawki do projektu uchwały XIII KZL w przedmiocie zmiany uchwały-ordynacja wyborcza do izb lekarskich.

Zgłaszana propozycja:

      

  1. Wprowadza w wyborach do wszystkich organów wybieranych przez Zjazdy(włączając wybory delegatów na KZL i członków komisji wyborczych) z wyłączeniem wyborów do komisji rewizyjnych zasadę, że głosy lekarzy dentystów oddane na lekarzy dentystów mnożone są razy 4;
  2. w par.2 Zjazd zwraca się do władz publicznych o pilną nowelizację ustawy mającą uchylić w tym obszarze zasadę równości wyborów. Ponadto ustawa miałaby określić sposób zapewnienia odpowiedniego wpływu lekarzy dentystów na obsadę stanowisk funkcyjnych dedykowanych stomatologom;
  3. odracza wejście w życie przepisów mówiących o "głosowaniu z mnożnikiem" do czasu wejścia w życie ustawy (punkt2) , która usunie wymóg równości głosowań.

2015-11-28

Apel Komisji Stomatologicznej NRL o poszanowanie odrębności zawodu lekarza dentysty


 

 

Print Friendly, PDF & Email