MZ: raportowanie kolejek niezbędne

Written by admin on 27 lipca 2016. Posted in Kontrakty 2014-2017

kolejkiMinister Zdrowia odpowiedział Naczelnej Izbie Lekarskiej na apele Krajowego Zjazdu dotyczące:
-zniesienia konieczności powiadamiania NFZ o zmianach w harmonogramach (w zakresie osób udzielających świadczeń )
– zniesienia obowiązku sprawozdań z list oczekujących na świadczenia inne niż stomatologiczne dotyczące protetyki, ortodoncji i chirurgii
 
 
O ile odpowiedź i argumentację dotyczącą harmonogramów można zrozumieć, o tyle nad kwestią kolejek należy się zatrzymać.
 
Apel nr 15 (kolejki) : apel pomimo, że nie do końca szcześliwie sformułowany może być podstawą do dyskusji nad od dawna zgłaszanym postulatem uproszczenia pod tym względem zasad wykonywania kontraktu .
Współgra on z raportem Zespołu MZ ds uproszczenia działalności leczniczej.
W ramach prac Zespołu doszliśmy do wniosku, że całość wymaga jednak gruntownego przemyślenia
Sformułowaliśmy taki wniosek (tabela nr 3)

2.

Art. 23 i art. 190 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)

 

OPIS PROBLEMU:

Za nieracjonalne należy uznać obarczenie wszystkich świadczeniodawców poza POZ obowiązkiem sprawozdawania danych znajdujących się na listach oczekujących, zaś w szczególności cotygodniowego raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć.

W szczególności ustawodawca zrównał wymogi wobec wszystkich list, podczas gdy konieczność kontroli transparentności prowadzonych list (sprawozdania z danych zawartych na listach) rośnie w miarę długości oczekiwania, natomiast racjonalność aktualizacji pierwszego wolnego terminu – odwrotnie – maleje wraz z wydłużaniem się czasu oczekiwania (przy kolejce ponad-rocznej bez znaczenia jest czy wolny termin to np. 7 czy 14 stycznia).

W przypadku niektórych zakresów nie istnieje możliwość rzetelnego przekazania informacji. Przykładem takim są świadczenia z zakresu Programów Lekowych, gdzie praktycznie miejsce pojawia się po zakończeniu terapii przez innego pacjenta, a termin ten często nie jest jednoznaczny i uzależniony od różnych uwarunkowań zdrowotnych.

Postulowane zmiany:

Prowadzenie rejestru oczekujących wspólnie przez płatnika i świadczeniodawcę – rejestracja pacjenta w systemie płatnika u świadczeniodawcy bez konieczności stałej weryfikacji poza sytuacją zmiany lub wykreślenia pacjenta z listy oczekujących.

Zmiana ta wprowadziłaby realną kontrolę nad zapisywaniem pacjentów w wielu kolejkach u różnych świadczeniodawców do tego samego świadczeniodawcy

 

Ponadto postuluje się zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (stosowna zmiana art. 23) poprzez przyjęcie zasady, że Świadczeniodawca:

  1. nie przekazuje danych o zawartości listy oczekujących i informacji o pierwszym wolnym terminie przyjęć, jeśli termin oczekiwania wynosi do 3 miesięcy,
  2. przekazuje informacje o danych zawartych na listach co miesiąc, a informację o pierwszym wolnym terminie przyjęć przekazuje z częstotliwością zależną od odległości w czasie pierwszego wolnego terminu. I tak:
  • Co 2 tygodnie – dla pierwszego wolnego terminu zawartego w przedziale 3 – 8 miesięcy,
  • Co miesiąc dla pierwszego wolnego terminu odległego powyżej 8 miesięcy.
Minister (choć na spotkaniu w NRL 4-12-2015 w zasadzie zgadzał się z koniecznością zmian) zamyka póki co dyskusję w tej sprawie. Obowiązek jest nadmiernie uciążliwy, przydatność tak zbieranych danych -mocno dyskusyjna. 
Sprawę trzeba "ciągnąć" . To zbyt ważna kwestia, aby pochopnie sprawozdawczość likwidować' ale i zbyt uciążliwa aby pochopnie ucinać dyskusję w tej sprawie.
Nie zapominajmy również o art.23a -kolejki "online" . Wprowadzenie tego rodzaju "udogodnień" może wręcz sparaliżować pracę poradni. Cały czas nie mamy choćby  określonej żadnej odpowiedzialności pacjenta za niezgłoszenie sie na zamówioną wizytę. 
ac
Print Friendly, PDF & Email