Spotkanie z prezesem NFZ , czyli gdzie jest projekt MZ

Written by admin on 30 lipca 2016. Posted in Kontrakty 2014-2017

pytJak wspominałem -spotkanie zaplanowane zostało w ramach Prezydium NRL i zaproszeni zostali na nie wszyscy członkowie NRL -lekarze dentyści, gdyż jego tematem miał być plan finansowy NFZ na świadczenia stomatologiczne.
Prezes Jacyna mimowolnie schodził z tematyki stomatologicznej na rozważania ogólne dotyczące kardiologii, Jednorodnych Grup Pacjentów itd.
Nawet trudno podejrzewać, że chciał uniknąć niewygodnej dyskusji . Chyba trochę był zadziwiony skąd nagle takie zainteresowanie . Sam uważam, że spotkanie zostało zaplanowane aby wywrzeć publiczne wrażenie iż stomatologię w NRL się docenia, że się o sprawy lekarzy dentystów dba. A to wszystko z naszą małą "wiosną ludów" – postulat autonomii zatacza coraz szersze kręgi .
Ok, skupmy się na Gościu.
Zacznę jednak o od rozważań "ogólnych" naszego Gościa. Powiedział, że nie przepuszcza żadnej okazji, szczególnie w kontaktach z klasą polityczną, do promocji tezy, iż należy szybko zmienić sposob myślenia o nakładach na opiekę zdrowotną.
Zwykle starzenie sie społeczeństw tłumaczone jest mniejszą dzietnością od lat 90-tych. Prezes Jacyna zwrócił zaś uwagę na ogólnoświatowy wręcz fenomen "dziury wojennej" . Po prostu do niedawna w okres starczy wchodziły roczniki wojenne -z naturalnych względów mniej liczne.
Teraz w wiek typowy dla hospitalizacji wchodzą roczniki powojenne- aż o połowę liczniejsze. W połączeniu ze wzrostem długości życia w ciągu najbliższych 10 lat spowodują w systemie naszego NFZ wzrost hospitalizacji o 500tys. Pól miliona hospitalizacji – taki wzrost trudno obsłużyć dotychczasowymi środkami.
Piszę o tym z powodu ciekawej konkluzji P.Jacyny iż

być może osiągniemy zakładane 6% PKB nakładów na zdrowie w 2025r , ale z pewnością państwa , które w tym zakresie gonimy będą wówczas miały nakłady rzędu 10% PKB a może i więcej .

A co o Królowej Nauk , czyli o Stomatologii?

– Gabinety, które mają nadróbki z tytułu wprowadzonego od lipca współczynnika 1,2 na świadczenia udzielane dzieciom i młodziezy będą miały od sierpnia (pewnie z niejakim poślizgiem) rewaloryzowane wartości umów, aby nie musiały zmniejszać dostępności do innych świadczeń. Wykonanie świadczeń dla dzieci będzie monitorowane w kontraktach ogólnych a kontrakty z zakresy dzieci i młodziezy będą rewaloryzowane wprost.

– współczynnik 1,2 został wyznaczony "intuicyjnie". Być może to za mało, być może ulegnie on zmianie ale NFZ liczy na informacje ze strony środowiska stm ale oczywiscie poparte rzetelnymi danymi,

– co do roku 2017 NFZ przewiduje konkursy na wiosnę aby nowe umowy zawrzeć od 1 lipca 2017. W tym sensie Prezes Jacyna nie potwierdził pojawiających się spekulacji, że z mocy ustawy wydłuży się kontrakty do czasu generalnej reformy , jaka planowana jest na początek 2018r

-kolejki : to jest pytanie do MZ, jest mnóstwo przepisów dot.kolejek i "nie tędy droga" -tyle co w sprawie powiedział Gość

-dalej- i tu zaczęła się sensacja– Prezes NFZ zaczął napomykać o chęci "wydania pieniędzy na stomatologię lepiej" , dalej stwierdził , że "w MZ trwają nad tym prace" potem (chyba żeby jak u Hitchcocka napięcie rosło) stwierdził, że "prace te są prowadzone głównie z udziałem przedstawicieli środowiska stomatologicznego". Wspomniał np o pomyśle wprowadzenia stawki kapitacyjnej za leczenie dzieci i to już w przedszkolach- stawkę kapitacyjną za zdrowe dzieci. I ta propozycja-wg relacji Gościa- wyszła ze środowiska stomatologicznego. Wspomniał też , że w oczywisty sposób stomatologia przez lata była finansowo niedowartościowana, że "być może jeśli prace jakie toczą się w resorcie nabiorą konkretnego kształtu , to sytuacja może  się zmienić. Jeśli prace zakończą się do końca roku  , to z nowymi konkursami w lipcu mogą wejść nowe zasady i można wtedy dokonać wzrostu nakładów- w skali całego NFZ nie byłyby to przecież bardzo znaczące pieniądze"

W końcu Prezes Hamankiewicz zapytał o jakich pracach mowa. Gość stwierdził, że to opracowanie Zespołu MZ ds stomatologii dzieci. Sęk w tym, że na sali był członek tego Zespołu kol.Marta Klimkowska-Misiak, która zaprzeczyła jakoby w tym zespole takie opracowanie powstało. Prezes NFZ podtrzymywał , że miesiąc temu rozesłane zostało przez MZ wstępne opracowanie koncepcji nowych zasad udzielania świadczeń stomatologicznych.

Dziwna sytuacja. Prezes Hamankiewicz zapowiedział, że niezwłocznie zwróci się do Ministra o udostęnienie tego opracowania, szczególnie, że Gość zarzekał się , że widział je na własne oczy.

Może to więc i dobrze , że podczas trwającej godzinę wczesniej dyskusji nt apelu do Ministra Zdrowia ws nakładów na świadczenia stomatologiczne wniosłem (choć nie jestem członkiem Prezydium) projekt poprawki w postaci dopisania do pierwotnego tekstu zdania, które po redakcyjnych poprawkach przyjęło brzmienie:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w szczególności apeluje do Ministra Zdrowia, aby w obliczu zapowiadanych głębokich strukturalnych reform w publicznej opiece zdrowotnej zapewnił odpowiednie miejsce lecznictwu stomatologicznemu zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wobec oczywistego wpływu stanu zdrowia jamy ustnej na powstawanie i przebieg chorób ogólnoustrojowych zaniedbanie tak ważnej dziedziny negatywnie odbije się na stanie zdrowia i jakości życia pacjentów.

cały tekst Apelu

Jak to nigdy nie wiadomo czego ciekawego się człowiek dowie. Jeśli na tapecie jest już pomysł kapitacyjnej stawki za opiekę stomatologiczną (czyli niezaleznie od ilości czasu poświęconego pacjentowi i kosztu wykonanych procedur) to zapowiada się ciekawie.

  Z naturalnych więc względów …ciąg dalszy nastąpi

andrzej cisło

 

 

Print Friendly, PDF & Email