Rozporządzenie ws kryteriów oceny ofert podpisane

Written by admin on 11 sierpnia 2016. Posted in Kontrakty 2014-2017

legisl_dirW dniu 5 sierpnia Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Podpisane rozporządzenie

Do rozporządzenia wydano 17 załączników. Nas najbardziej interesuje zał nr 7

Załącznik dotyczący Stomatologii     wersja pdf

Cóż powiedzieć..rozporządzenie wyraźnie faworyzuje podmioty duże (świadczy o tym punktacja za liczbę wykonanych procedur w ciągu ostatnich 12 miesiacach) oraz podmioty już mające kontrakt (punkty za ciągłość w połączeniu z brakiem punktów za liczbę wykonanych świadczeń)

Tę sprawę już omawialiśmy, pisaliśmy uwagi . jak widać nie wpłynęło to na ostateczną decyzję

Prawdziwą katastrofą byłoby jednak podtrzymanie przez Ministra w ostateczniej wersji punktacji za brak podwykonawców w kontraktach podstawowych. W ostatecznej wersji Minister zmienił zapis i brzmi on teraz:

Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych. [7pkt]

I całe szczeście, bo tu zawirowania byłyby ogromne.

Pozostaje mieć nadzieję, że wykonujący kontrakt w znieczuleniu ogólnym poradzą sobie z inkorporowaniem do własnego zakładu leczniczego obstawy anestezjologicznej.

W pobieżnym ogłądzie dziwić może liczba punktów =2 za posiadanie rtg. To istotnie mało, ale zakładając, że niemający tej aparatury muszą zawrzeć umowę o podwykonastwo (a posiadający rtg nie muszą) i ci niemający rtg będą pozbawieni 7 pkt- jasne jest, że faktyczna liczba punktyów za rtg =9 (w kontraktach podstawowych).

Cena- załącznik 17 powiela dotychczasową regulację. Tak więc za akceptację ceny oczekiwanej ofernt dostanie  5 pkt. Maksymalnie można  dostać 10.

Co do reszty – zapewne analizy potrwają jeszcze ładnych kilka dni i każdy dopatrzy się czegoś co go zapewne zastanowi. Przykłady:

  • jaki jest sens powiązania świadczeń leczenia chorych wysokiego ryzyka z wykonywaniem umowy z zakresu protetyki? [tab.10 II.1.1]
  • dlaczego powązano tę samą protetykę  w ten sam sposób z chirurgią?
  • dlaczego w chirurgii  ustanawiając punkty za wykonywanie kontraktu bez podwykonanwców i nie dodając w przepisie, iż nie dotyczy to badań his-pat? (wymóg w rozporządzeniu ws świadczeń gwarantowanych)
  • dlaczego w chirurgii jest 7pkt za 50 zdjęć pantomograficznych z opisem, a 3 pkt za 100 takich świadczeń? nie powinno być odwrotnie?[tab.4 I.3.1 i3.2]
  • czy rozbicie w rozporządzeniu kryterialnym chirurgii i periodontologii jest dopuszczlne, skoro w rozporządzeniu ws świadczeń gwarantowanych jest to jeden zakres?

to zapewne nie wszystkie pytania.

ac

Print Friendly, PDF & Email