Dodatkowe 850 mln na leczenie w 2011

Written by admin on 24 sierpnia 2010. Posted in Nakłady fin.

 

Ponieważ nowy algorytm podziału środków pomiędzy oddziały NFZ pokrzywdził  7 dużych województw Minister Zdrowia zwrócił się do Prezesa NFZ o zwiększenie nakładów na leczenie w 2011 tak, aby każdy Oddział  na leczenie w roku 2011 dysponował nie mniejszą sumą niż w roku 2010.

 

pismo Ministra Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email