Rozporządzenie konkursowe

Written by admin on 27 września 2016. Posted in Legislacja

Projekt z dnia : 21 wrzesnia 2016r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2016-12-29 Nowelizacja podpisana

2016-09-21  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

 


Prace legislacyjne z 2014r wraz ze Stanowiskiem NRL

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email