Postępowanie z odpadami medycznymi-projekt MZ

Written by admin on 3 czerwca 2017. Posted in Legislacja

Nad tym projektem zapadła na dłuższy czas głucha cisza. Procedura legislacyjna ciągnie się już od stycznia 2015r. Odżyły nawet domysły, że rozporządzenia tego w ogóle być nie musi, gdyż w delegacji ustawowej widnieje sformułowanie "Minister może określić w drodze rozporządzenia " a nie " minister określi w drodze rozporządzenia".

Jednakże na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się "projekt po ponownych konsultacjach", który nosi datę 21-04-2017r.

Dla gabinetów stomatologicznych wydaje się on być taki sam jak jego wersja z września 2016r. 

 

Projekt z dnia : 7 września 2016r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2017-04-21 Projekt po ponownych konsultacjach

2016-09-07  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

2017-10-05Rozporządzenie podpisane

 


POPRZEDNIA WERSJA PROJEKTU (2015)

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

Projekt zawiera złagodzenia w stosunku do wersji przedstawionej w styczniu 2015r . W pracy gabinetów nie stosujących stacjonarnych pomieszczeń chłodniczych zajdzie zmiana polegająca na obowiązku zainstalowania w pobliżu przenośnego urządzenia chłodniczego (lodówka) dozownika z płynem dezynfekcyjnym i zasobnikiem papieru i zasobnikiem rékawic jednorzowych. (odstąpiono od wymogu instalacji umywalki) Zrezygnowano też ze skracania okresu obowiązkowej wymiany worków w pojemnikach- pozostawiono rozwiązanie z dotychczasowego rozporządzenia- maksymalnie co 72 godziny (nie dotyczy materiału wysoce zakaźnego) .

W tym sensie jest to zgodne z wnioskami składanymi (m.in. przez Wielkopolską Izbe Lekarską) do projektu poprzedniego . Jest to też zgodne z wnioskami Raportu Zespołu MZ ds uproszczenia działalności leczniczej (tabela nr 2 Raportu wiersz 13) .

Urządzenie chłodnicze będzie musilo być wyposażone w termometr

Projekt stawia wymóg zaopatrzenia pojemników na odpady w pokrywę uchylaną bezdotykowo lub za pomocą przycisku pedałowego. Przewidziano termin dostosowania się do tego wymogu oraz wymogów dot urzadzen chłodniczych – 18 miesięcy od dnia wejścia w zycie rozporządzenia.

 

 

Print Friendly, PDF & Email