Kto może opisywać zdjęcia rtg?

Written by admin on 30 czerwca 2016. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

 

Było tak:

Par.58 rozporządzenia MZ w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej stanowisł, że do czasu opublikowania wzorcowych procedur radiologicznych, o których mowa w art. 33g ustawy:

  •   rentgenowskie badania stomatologiczne są wykonywane przez lekarzy posiadających specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy dentystów lub techników elektroradiologii.
  • Rentgenowskie badania stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane przez lekarza radiologa lub lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej.

Obwieszczenie ws wzorcowych procedur radiologicznych powieliło niestety nakaz opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne przez lekarzy dentystów, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie.

zobacz procedury wzorcowe dla zdjęć punktowych i pantomograficznych

Najlepszą puentą sprzeciwu wobec tak niedookreślonego przepisu (nie wiadomo jaki jest zakres "odpowiedniego" szkolenia) jest wiersz * w tab nr 2 Raportu Zespołu Ministra Zdrowia ds uproszczenia działalności leczniczej

Lp.

Przepis, obszar lub problem, wymagający zmiany

Przyczyna proponowanej zmiany

(zwięzły opis utrudnienia w prowadzeniu działalności leczniczej)

Proponowany sposób lub kierunek zmian

8

Uprawnienia do sporządzania opisów stomatologicznych zdjęć pantomograficznych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78) bezzasadnie ogranicza możliwość opisu zdjęcia pantomograficznego przez lekarza dentystę, nie precyzując nawet warunku odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”. Ograniczenie to występuję nawet w przypadku samodzielnego wykonywania zdjęcia przez lekarza dentystę na potrzeby własnej dokumentacji medycznej, co w praktyce oznacza powszechne ignorowanie tego ograniczenia jako całkowicie dysfunkcjonalnego (w wielu wypadkach stosowanie tego ograniczenia godziłoby w prawa pacjentów, w tym oczekiwaną przez nich sprawność i bezzwłoczność leczenia). Radiologia stomatologiczna jest przedmiotem wykładanym w toku studiów na kierunkach stomatologicznych i – co zupełnie zrozumiałe – jak każda gałąź medycyny musi podlegać samokształceniu i kształceniu ustawicznemu.

Na marginesie Zespół zauważa, że Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78) jest dokumentem iście monstrualnym.

Akt ten liczy sobie bowiem 3218 stron (!) co już z tego powodu, czyni go niemożliwym lub co najmniej bardzo trudnym do praktycznego zastosowania.

Konieczna jest zmiana w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78) poprzez dopuszczenie sporządzania opisów stomatologicznych zdjęć pantomograficznych przez lekarzy dentystów.

Tyle Raport.

Z naturalnych względów nie ma firmy, która mogłaby przepowadzić szkolenie i wydac certyfikat, że jego odbycie spełnia kryetria, o których mowa w Obwieszczeniu- póki sam przepis nie określi warunkó takiego szkolenia , nikt nie może takiego certyfikatu wystawić.

Print Friendly, PDF & Email