Kryteria ofert: I to ma być korekta?

Written by admin on 23 grudnia 2016. Posted in Konkurs AD 2017, Kontrakty 2014-2017

pyt Minister Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt nowelizacji swego rozporządzenia z 5 sierpnia br ws kryetriów wyboru ofert.
 

Projekt nowelizacji   dotychczasowy załącznik

 

Tekst propozycji MZ

   w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a)      w tabeli nr 1  „LECZENIE STOMATOLOGICZNE”:

– w części 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne” w lp. III w kolumnie 4 ust. 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Realizacja  świadczeń w poradni: 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18, a w sobotę 5 godzin.”,  

– w części 4 „Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii stomatologicznej” w lp. I w kolumnie 5:

– – w ust. 3.1. cyfrę „7” zastępuje się cyfrą „3”,

– – w ust. 3.2. cyfrę „3” zastępuje się cyfrą „7”,

a)      w tabeli nr 2 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA” w części I „wyniki kontroli i inne nieprawidłowości”:

– tytuł kolumny 3 otrzymuje brzmienie „Liczba punktów ujemnych”,

– w kolumnie 3 w pkt 1-14 cyfrę „-1” zastępuje się cyfrą „1”,

Dotychczasowe uwagi pod adresem obecnego rozp.
1. Stanowisko KS WIL
2. Wystapienie NRL

Wnioski:

No ..ręce opadają. Poza poprawieniem oczywistych pomyłek (jak w części chirurgicznej i w tabeli punktów ujemnych ) jest tylko jedna zmiana merytoryczna – inne zdefiniowanie premii punktowej za czas pracy . Teraz premiowane będzie 5 dni w tygodniu po 6 godzin (w tym 2 razy do 18-tej) , a w soboty 5 godzin.
Nawet nie poprawiono innej oczywistej pomyłki w części wspólnej w Tab nr III.
A gdzie podstawowe nasze postulaty?

Co wmowne w tej sytuacji: termin zglaszania uwag; 22 grudnia [sic!]

Jedyne wytłumaczenie to zawarte w uzasadnieniu objaśnienie, że zarówno sama idea nowelizacji , jak i skrócony czas konsultacji oraz projektowane wejście w życie noweli (w dzień po ogłoszeniu) spowodowane są dwoma dodanymi ostatnio do koszyka świadczeń szpitalnych procedurami . I pośpiech wywołany jest potrzebą szybkiego ich zakontraktowania.
No tak, ale my zgłosiliśmy nasze wnioski już we wrześniu .
Zdecydowanie należy wystąpić o następną nowelizację

ac

 

Print Friendly, PDF & Email