Prawo Atomowe: korzystny projekt ustawy

Written by admin on 2 stycznia 2017. Posted in Legislacja, Radiologia i Pr.Atomowe

Projekt z dnia : 14 grudnia 2016r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2016-12-14  Projekt ustawy Prawo Atomowe


zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

Wołanie o te zmiany było powszechne. Stomatolodzy pracujący na rzecz izb lekarskich "chodzili" za tymi zmianami od dawna. Na samej tej witrynie jest mnostwo śladów dokumentujących nasz lobbing za postulatem ułatwień dla gabinetów stomatologicznych w stosowaniu prawa atomowego. Sprawom tym była też poświęcona częsć Raportu Zespołu MZ ds uproszczenia działalności leczniczej. Od dłuższego czasu trwały rozmowy i ustalenia z GIS i Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej. Przedstawicielem NRL w tych rozmowach był kol.Jerzy Gryko z Białegostoku.

Zmiana, która wchodzi do konsultacji społecznych jest wynikiem nowej Dyrektywy Euratom , wedle której dostosowanie ustaw krajowych ma nastapić do 15 sierpnia 2017r a rozporządzeń wykonawczych do lutego 2018r. 

Obecny projekt zakłada, że:  

  • obowiązek posiadania inspektora ochrony radiologicznej nie będzie dotyczył jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu albo prowadzącej działalność polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu;
  • w tym też przypadku (same zdj wewnątrzustne) rezygnuje się z wykonywania audytów klinicznych zewnętrznych
  • audyty kliniczne wewnętrzne – jak dotąd wykonywane są przez 2 osoby  mające uprawnienia do wykonywania zdjęć, a (i tu nowowść w ustawie) w przypadku kiedy w placówce jest jedna taka osoba- do audytu wewnętrzengo wystarcza ona sama.
  • osoby posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S będą mogły przystąpić do egzaminu na pozostałe typy uprawnień inspektora bez konieczności odbywania szkolenia.

Spora rewolucja nastąpi również w dziedzinie szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta. Obowiązywać będzie system punktowy kształcenia ustawicznego . Wymagane byłoby zdobycie 30 punktów w ciągu 5 lat. Projekt zakłada, że można je będzie zdobyć poprzez:

  • odbycie dotychczasowego szkolenia z egzaminem- 30 pkt
  • udział w innym szkoleniu – 1 pkt z a godzinę szkolenia
  • udział w zjeździe lub sympozjum poświęconym zagadnieniom ochrony radiologicznej -5 pkt
  • wygłoszenie wykładu lub sporządzenie doniesienia naukowego z ww dziedziny- 10 pkt

Minister Zdrowia ma wydać w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

 

Print Friendly, PDF & Email