Dopłaty: co poparła NRL?

Written by admin on 18 stycznia 2017. Posted in Konkurs AD 2017, Kontrakty 2014-2017

 

pytMedia doniosły o projekcie dopłat do świadczeń ponadstandardowych. O sprawie mówi się od dawna. Raczej mówiło sie o wyrobach medycznych i o możliwości dopaty do ich wyższego standardu, co w kontraktach stomatologicznych obejmowałoby w zasadzie tylko protezy (gdyż tylko to jest wyrobem- wypełnienie nie jest wyrobem tylko świadczeniem-usługą wykonywanym z użyciem wyrobu)

Media (Rzeczpospolita) doniosły też o poparciu , jakiego pomysłowi udzieliła Naczelna Rada Lekarska. Natomiast sama Rzepa wspomina , iż MZ ma gotowe rozwiązania w tym zakresie. I pewnie tak jest, bo już np Infodent 24.pl bardziej szczegółowo opisuje stan dyskusji w tym względzie i z tego opisu wynika, że projektowane rozwiązania mogłyby dotyczyć również w szerokim rozumieniu kontraktów stomatologicznych.

Temat jest "delikatny" i to od dawna. Lekarze niewspółpracujący z NFZ zarzucają praktyce dopłat działania podobne do dumpingu .

Co poparła wobec tego NRL ?

NRL odniosła się do projektu poselskiego Nowoczesnej.

projekt poselski

Staram się śledzić jako członek NRL wszelkie prace legislacyjne mogące mieć związek z nasza grupą zawodową , czlonkom NRL przeslano ten projekt i sam  w dniu jego wpłynięcia złożyłem do niego uwagę natury legislacyjnej

uwaga Autora do projektu poselskiego

najwyraźniej zasadną, bo w Stanowisku NRL została ona uwzględniona.

Ale projekt dotyczył tylko świadczeń udzielanych w szpitalu, gdyż zakładał dopłaty do pondastandardowych świadczeń rzeczowych, które jednoczesnie w dodawanym pkt 37a słowniczka ustawy definiował, jako świadczenia z zakresu opieki szpitalnej.

Dlatego z czystym sumieniem nie wywodziłem w swych uwagach żadnych rozważań dotyczących stomatologii, gdyż projekt Nowoczesnej dotyczy szpitali.

Taki jest stan spraw i poparcia NRL na dzień tego wpisu.

Andrzej Cisło

Print Friendly, PDF & Email