Nie jesteśmy twórcami „materiałów roboczych”

Written by admin on 28 lutego 2017. Posted in Samorządność

5To tylko  z pozoru błaha sprawa. W gruncie rzeczy wyziera przez nią cała mizerota naszej stomatologicznej samorządności. Chodzi o Zarządzenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, ktore wydał w dzień po pamiętnym posiedzeniu NRL w dniu 16 czerwca, któe odwołało kol. Agnieszkę Tyszler z funkcji wiceprezesa NRL .

Co jest w tym Zarządzeniu? Ano to, że wszelkie uchwały,stanowiska i apele komisji problemowych NRL:

  • podlegają wielopiętrowej weryfikacji przez Prezesa NRL przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej NIL  (włacznie z okresleniem zakresu , wjakim dokument komisji ma być opublikowany- czyli co? jak w starej cenzurze: wygumkowane akapity?) ,
  • opatrywane są z urzędu informacją, że stanowią tylko materiał roboczy NRL i nie są wyrazem oficjalnego stanowiska NIL lub jej organów

Nie trzeba byc Sherlockiem by domyślic się przed dokumentami  której to komisji  Prezes Hamankiewicz tak broni  internautów. Na stronie NIL jest osobne miejsce poświęcone Komisji Stomatologicznej NRL i tam siłą rzeczy i logiki powinny znaleźć się wszelkie materiały tej komisji , gdyż to jedyna miarodajna wiedza dla 40 tysięcy stomatologów co robi ciało mające koordynować stomatologiczną robotę izbową. 

to degradowanie tych dokumentów wydawanych przez powołaną przez samą NRL 40-osobową komisję do "materiałow roboczych" i dystansowanie sie od nich , że niby "nie są wyrazem stanowiska NIL"- to co my tam przepraszam robimy? kim jesteśmy dla NIL ? Chciałbym mino wszystko wiedzieć i myślę, że nasi wyborcy-stomatolodzy tez powinni wiedzieć.

Jeździmy tam przemierzając czasem pół Polski aby w gronie zdefiniowanym w końcu przez samą NRL wypracowywać (czasem naprawdę mozolnie) opinie i propozycje działań NIL. Degradowanie pracy członków komisji problemowych i dystansowanie się od efektów tej pracy to wyraźny despekt i dyskredytowanie ciężkiej pracy zniechęcające i tak nielicznych do pracy w samorządzie lekarskim.

Sprawa była już tematem internetowej dyskusji na liscie mailowej delegatów na Krajowy Zjazd wskutek podniesienia jej przez kol.Anitę Pacholec z Torunia. Wskazywaliśmy na niestosowność tego Zarządzenia i na jego w gruncie rzeczy bezprawność- gdyż regulamin komisji probelmowych NRL nic o takiej kwalifikacji dokumentów komisyjnych nie mówi . No niestety -jak zwykle Pan Prezes nie bierze udziału w dyskusji z Delegatami ( swoją drogą, to zadziwiający sposób demonstrowania pojęcia "koleżeńskość"- tak modnego w naszym lekarskim środowisku)

Inny dobry dowód, że to nie żadna reguła tylko strach przed tym co uchwali KSNRL- ostatnia ankieta dot.Stomatologów- czy jej strona tytułowa mówi coś, że to "materiał roboczy"? a przecież to produkcja jednego z ośrodków NRL niebędącego organem NIL.

Wobec tego skierowałem pod obrady najbliższego posiedzenia NRL (10.03) projekt Apelu Rady do jej Prezesa o zmiany w tym Zarządzeniu i bardzo jestem ciekaw kontrargumentów.

Tak więc:

Naczelna Rada Lekarska, Warszawa

Poznań, 28 lutego 2017r

Panie Prezesie, Wysoka Rado,

Niniejszym wnoszę o uzupełnienie porządku dziennego posiedzenia NRL w dniu 10 marca br o punkt :"Rozpatrzenie projektu apelu NRL do Prezesa NRL o dokonanie zmian w zarządzeniu nr 1/16/VII"

Andrzej Cisło

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

członek Komisji Legislacyjnej i Komisji Stomatologicznej NRL

w załączeniu:

palecPROJEKT APELU NRL

 

Apel [projekt]
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 10 marca 2017r
do Prezesa NRL

o dokonanie zmian w Zarządzeniu nr 1/16/VII

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Prezesa NRL o dokonanie zmian w  Zarządzeniu nr 1/16/VII z 17 czerwca 2016w sprawie określenia zasad publikowania dokumentów i materiałów na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej ,  polegających na wyłączeniu dokumentów komisji  i zespołów NRL :

  1. spod definicji „materiałów roboczych NRL” zawartej w par.3 ust.1 Zarządzenia,
  2. spod regulacji zawartych w par.3 ust.2i3 Zarządzenia.

Rada stoi na stanowisku, że każda osoba chcąca się posłużyć stanowiskiem komisji NRL oraz każda osoba czy instytucja, dla której uchwała czy stanowisko komisji Naczelnej Rady może być istotne mają z cała pewnością wystarczającą wiedzę o strukturze NRL i prawidłowe zinterpretowanie miejsca komisji Rady w strukturze Rady nikomu nie przysparza kłopotu.
Ponadto nazwanie uchwał , stanowisk i apeli komisji NRL "materiałami roboczymi" niedopuszczalne jest:
– w wypadku uchwał komisji – z uwagi na fakt, iż uchwała zawiera treść normatywną i dyskutować można jedynie czy uchwała komisji nie wykracza poza upoważnienie zawarte w jej regulaminie
– w wypadku stanowisk i apeli – z uwagi na fakt, że Ramowy Regulamin Komisji NRL określony uchwałą nr 11/10/VI  nie wprowadza takiego pojęcia i w tym zakresie zarządzenie przewodniczącego organu nadaje tym aktom nowe , nieopisane uchwałą organu (NRL ) właściwości i znaczenie.

Ponadto, tak ostentacyjne dystansowanie się od efektów społecznej pracy czasem całkiem dużych zespołów , w większości będącej efektem żmudnych dociekań i konsensusu co do treści jest deprecjonowaniem wspólnego trudu i troski o jakość prac Naczelnej Rady Lekarskiej .

Rada wskazuje przy tym na niekonsekwentne stosowanie tego Zarządzenia- stosuje się  je w  przypadku  komisji  a nie stosuje w odniesieniu  np. do publikacji Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NRL .

 

Print Friendly, PDF & Email