Autonomia Stomatologów w obrębie Izb Lekarskich

Written by admin on 12 września 2010. Posted in Kalendarium

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 17

W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

W środowisku stomatologicznym ożywa dyskusja czy z racji wykonywania odrębnego zawodu lekarza dentysty środowisku stomatologicznemu nie należy się większa autonomia w obrębie wspólnej z lekarzami izby. Temat zaistniał w trakcie….>>czytaj
POROZUMIENIE       Publikacje
Kalendarium

Ważniejsze dokumenty:

  • Raport Komisji Europejskiej z „peer review” – Przeglądu prac dostosowawczych związanych z harmonizacją oraz implementacją prawa w zakresie uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych (…) – 12 – 14.03.2002 r. | Cały raport | Zalecenie nr14 .
  • Wyniki głosowania zorganizowanego w dniu 14 czerwca 2002r na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL w Gdyni . Sprawozdanie z posiedzenia Komisji
  • Stanowisko NRL 36/03/IV z 11 kwietnia 2003 w sprawie kierunków prac nad określeniem zasad autonomii lekarzy stomatologów w ramach izb lekarskich tworzonych przez lekarzy i lekarzy stomatologów

 

Print Friendly, PDF & Email