Jest rozporządzenie ws nowelizacji kryteriów wyboru ofert

Written by admin on 9 marca 2017. Posted in Konkurs AD 2017

 

 

Od dłuższego czasu zajmuje nas dyskusja nt toczącego się procesu legislacyjnego nowelizacji rozporządzenia ws kryetriów wyboru ofert. Wylano morze atramentu (tego wirtualnego rzecz jasna) , od wszystkich możliwych "interesariuszy" szły sążniste apele.

Cierpliwie czekaliśmy uznając zmianę obecnie obowiazującego rozporządzenia za warunek uczciwych konkursów (których rychłe rozpisanie zapowiadał NFZ)

Dziś ukazało się na serwerze RCL podpisane 2 marca rozporządzenie nowelizujące

Dziennik Ustaw

 Załacznik nr 7 niczego nie załatwia, postulaty naszego środowiska zostają niezałatwione. W dalszym ciągu mamy "przypadki braku realizacji świadczeń", punkty za zrobine zdjęcia rtg i wykonane określone procedury.

załacznik nr 7 PDF

całe rozporządzenie w formacie WORD

 

ac

Print Friendly, PDF & Email