Opisy zdjęć panoramicznych- będzie zmiana?

Written by admin on 19 marca 2017. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

 

 Co raz to odżywa (nawet dość energicznie) dyskusja nt obowiązującego przepisu dot. konieczności sporządzenia opisu zdjęć rtg pantomograficznych  przez lekarzy dentystów  "po odpowiednim przeszkoleniu".

opis problemu w zakładce Radiologia

Przepis jest zapewne nagminnie "obchodzony", część prawników uważa, że brak mu nawet wystarczającego podparcia prawnego.

Sprawa pojawiła się już w końcu stycznia w liście wiceministra Warczyńskiego (tuż przed jego odejściem z MZ)do jednego z członków naszego byłego Zespołu MZ ds uproszczenia działalności leczniczej.

Na zapytanie jak przebiega wdrażanie raportu Zespołu pan minister wyliczał kolejne regulacje. Okazuje się, że planowane jest po uchwaleniu nowelizacji prawa atomowego zrealizowanie postulatu Zespołu wobec Obwieszczenia ws procedur wzorcowych. Poniżej skan jednej ze stron tego listu z fragmentem odnoszącym sie do planowanej nowelizacji Obwieszczenia.

 

Skan z listu P.Warczyńskiego

Jak to już nie raz wykazywano, ten przepis jest niejasny i rodzi tylko niedobre praktyki organizowania kursów z dopiskiem "kurs uprawniający do opisywania zdjęć OPG" – tymczasem skoro nie wiadomo co to jest "odpowiednie" przeszkolenie , to pomimo iż każdy kurs na penwo niesie cenną dawkę wiedzy -trudno powiedzieć czy jest "odpowiedni".

Czekamy zatem na zmianę w Obwieszczeniu ws procedur wzorcowych

 

ac

 

Print Friendly, PDF & Email