Koszyk STM-nowelizacja

Written by admin on 15 maja 2017. Posted in Legislacja

Projekt z dnia : 15 maja 2017r

strzalka_newsprojekt druki sejmowe | dzienniki ustaw | posiedzenia KZDR Sejmu
Przebieg procesu legisl. :   Artykuły:

2017-05-15   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego


 

zaglądać do artykułów?

W artykułach znajdują się komentarze oraz opisy skutków proponowanych regulacji. Jest w nich również zwrotne odesłanie do właściwych opisów (takich jak ten) przebiegu procesu legislacyjnego.

Nowe przepisy wprowadzą do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 193) 5 rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dodane zostaną świadczenia:

• zabezpieczenie profilaktyczne bruzd zębów siódmych lakiem szczelinowym – za każdy ząb – do ukończenia 14. rż.
• rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
• leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA
• badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów
• rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem.

Szczegóły i warunki realizacji – w projekcie

 

Print Friendly, PDF & Email