Polska nie zaskarży rozp.UE ws rtęci

Written by admin on 30 sierpnia 2017. Posted in Sanepid

nadeszła w tej sprawie odpowiedź MZ

Minister Zdrowia w imieniu Prezesa Rady Ministrow, do której adresowany był niedawny Apel NRL o zaskarżenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws rtęci, udzielił w tej sprawie odpowiedzi Naczelnej Radzie Lekarskiej.

 

Minister Zbigniew Król wskazuje, że zaskarżenie jest niemożliwe z przyczyn głównie prawnych.

szcegóły w Pismie MZ do NRL

Procesy przed Trybnałem w Strasburgu są długie, Polska ma w tej chwili chyba nienajlepsze relacje z instytucjami europejskimi- z pewnością nawet podjęta próba wzruszenia tego aktu prawnego byłaby sporym wyzwaniem dla samego Rządu.

NIemniej , Apel był przede wszystkim próbą zwrócenia uwagi, że coś w tej sprawie zrobić trzeba, bo tak skonstruowany obowiązek jest po prostu niewykonalny.

Na posiedzeniu Koomisji Stomatologicznej NRL w dniu 18 sierpnia zapadła decyzja o kontynuowaniu na bazie dotychczasowej korespondencji rozmów z MZ w tej sprawie z naczelnym założeniem, że instalacja separatorów w każdym gabinecie do 31.12.2018r jest niemożliwa. 

 

Print Friendly, PDF & Email