Nie żegnamy się przecież…

Written by admin on 24 października 2017. Posted in Aktualności

Po  ponad ośmiu latach istnienia tej witryny przyszedł czas na decyzję o zaprzestaniu jej aktualizowania.

W żadnym razie nie skreślam żadnego słowa z tego, co tu napisałem.

Brak zależnej od nas samych struktury samorządowej kosztowało nas sporo, a  ostateczny , sumaryczny rachunek kosztów niestety wydaje się trudny do przewidzenia.
Powód główny decyzji to narastająca świadomość , że uczciwe i rzetelne  komentowanie nadchodzących wydarzeń musiałoby wyjść poza  nawet pogłębioną diagnozę i zapewne musiałoby pójść w kierunku wskazania czasem grup, czasem osób mających w utrzymywaniu obecnego stanu wyraźny interes. 
 
Zakres obszarów naszego życia zawodowego dotkniętych skutkami braku autonomii poszerza się niestety. Prawdę powiedziawszy, (oczywiście pomijam tu sam dynamiczny rozwój stomatologii) trudno wskazać jeden  należycie poukładany obszar z tych, którymi winien zajmować się Samorząd. I nie da się dalej opisywać tego stanu rzeczy i propozycji zmian, kiedy próbom zmian stawia się taką tamę. Diagnoza dla diagnozy?- trochę mało produktywne. 
Nie porzucam dzieła bynajmniej z powodu poczucia osamotnienia, czy niezrozumienia- wręcz przeciwnie: myślę, że wśród moich Czytelników teza o konieczności zmian jest wyjątkowo dobrze ugruntowana.

 

Spośród ponad 3 tysięcy artykułów na tej stronie tylko znikoma ich część dotyczyła autonomii wyborów i struktur stomatologicznych w samorządzie. Zdecydowana większość to komentarze dotyczące legislacji, orzecznictwa, świadczeń publicznych ,zauważanych prób traktowania świata lekarskiego z pozycji siły- tak rozumiałem tę misję: częsta i rzetelna informacja, a poprzez pryzmat przedstawianych faktów wskazywanie na skutki braku elementarnej samodzielności.

 

O dobry samorząd warto się bić. Zadaniem korporacji zawodowej, zorganizowanej czy to w formie stowarzyszenia, związku, gildii czy obowiązkowej izby nie jest przekonywanie jak biedni i pokrzywdzeni jesteśmy. Nasza grupa zawodowa to ludzie z pewnością ponadprzeciętnie pracowici i zaradni. Zadaniem organów korporacji jest natomiast dbać o symetrię praw. O to, aby obowiązujące prawo, lub choćby praktyka jego opacznego stosowania nie  naruszały słusznych praw członków tej grupy. Z tym bowiem mało kto w pojedynkę sobie poradzi.
 
Pozostawiam więc w tym miejscu w formie dokumentów trzy podstawowe tematy: podstawy prawne postulatu autonomii, dziennik niecodziennego dialogu, symetria naszych praw i obowiązków.
 
 

 

Podstawy Postulatu 

 

 Czy to Dialog?

 

 

Symetria praw

Za okazane zainteresowanie prezentowanymi przez lata tezami – serdecznie dziękuję. Wszystkim Czytelnikom  życzę wszelkiej pomyślności i ciepło pozdrawiam.

Andrzej Cisło , 24 października 2017r.

Print Friendly, PDF & Email