Wszystkie anestetyki w praktykach legalne

Written by admin on 20 stycznia 2011. Posted in Porozumienie Stomatologów

nowe rozporzdzenie MZ

 

W temacie "Absurdy prawa medycznego"  jednym z inkryminowanych przepisów jest 
Rozporządzenie MZ ws podmiotów uprawnionych do zakupu w hurtowni farmaceutycznej .

Przewiduje ono, że w przypadku lekarzy wykonujących indywidualna praktykę zakupy mogą dotyczyć tylko środków przewidzianych przez rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Dotychczasowe rozporządzenie wydane na tej podstawie było o tyle uciążliwe dla praktyk stomatologicznych, że zawierało  w pozycji "środki znieczulające" jedynie Lidocainę w dwu postaciach.

W związku z pracami nad nowelizacją tego rozporządzenia (sierpień 2010) Porozumienie Stomatologów zgłosiło uwagi dotyczące poszerzenia tego spisu o pochodne artykainy i mepivacainy. (news z 30.08.2010 "Lignocaina to nie wszystko ") 

Udało się .Opublikowane właśnie rozporządzenie MZ z 12 stycznia
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

o tyle się różni od projektu , że wiersz "środki znieczulające" rozbudowano z 3 pozycji do 18 . Znalazły się tam więc  substancje czynne, których pochodne wyczerpują katalog środków  , którymi handlują sklepy zaopatrujące nasze praktyki
 

Print Friendly, PDF & Email