Apel NRL ws zorganizowania spotkania z Ministrem Zdrowia

Written by admin on 4 lutego 2011. Posted in Naczelna Rada Lekarska

APEL
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 4 lutego 2011 r.

do Ministra Zdrowia
 w sprawie organizacji spotkania dotyczącego kontraktowania świadczeń stomatologicznych przez NFZ

    Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z przebiegiem konkursów o udzielanie świadczeń opieki  stomatologicznej  finansowanych ze środków publicznych, zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie działań zmierzających do naprawy sytuacji w zakresie ich kontraktowania .
 Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt znaczącego obniżenia wyceny świadczeń w stosunku do wartości z 2008 roku , i to nie w wyniku gry rynkowej a arbitralnej decyzji Prezesa Funduszu zawartej w Zarządzeniu  91/2008.
Rada wyraża przekonanie, że  niestaranność i niesumienność postępowań konkursowych oraz postępowań odwoławczych Narodowego Funduszu Zdrowia przejawiająca się w:
•    dowolnej interpretacji przepisów działu VI ustawy o świadczeniach,
•    niejednolitym sposobie postępowania komisji konkursowych Funduszu w tych samych sytuacjach,
•    związaniu komisji konkursowych sprzeczną z ustawą instrukcją przewidującą niewybranie oferty w  przypadku braku porozumienia z komisją konkursową,
•    szafowaniu kwalifikacją "oczywistej bezzasadności" składanych protestów,
•    utajnianiu po zakończeniu postepowań konkursowych ważnych dokumentów i odmowa  udostępniania ich jako dowodów w postepowaniu odwoławczym
 
prowadzi do wniosku, że rozwiązanie, w zgodzie z interesem publicznym, przepisami prawa i w oparciu o zasady współżycia społecznego, problemów związanych z kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej nie nastąpi bez zdecydowanych  działań  ze strony Ministra Zdrowia. Uznając, iż ustalenie zakresu niezbędnych działań wymaga szczegółowego i bezpośredniego przedstawienia najistotniejszych problemów związanych z kontraktowaniem świadczeń opieki stomatologicznej  Naczelna Rada Lekarska zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o zorganizowanie poświęconego wyżej wskazanym kwestiom spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej.

        SEKRETARZ                                                             PREZES

    Mariusz Janikowski                                                Maciej Hamankiewicz

 

Print Friendly, PDF & Email