Pismo Porozumienia do Ministra Środowiska

Written by admin on 21 lutego 2011. Posted in Porozumienie Stomatologów

.   pyatnie dotyczące gospodarki odpadami

 Nie brak pytań jak to jest, jeśli w tym samym lokalu działają 2 praktyki , albo praktyka i nzoz- czy oba podmioty muszą parać sie gospodarką odpadami , czy może to zrobić jeden podmiot w imieniu drugiego.

W ustawie o odpadach jest taki zapis- art 25 ust.1

Art. 25. 1. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.

Ponieważ tam, gdzie wchodzi w grę sankcja 10 tysięcy zł wystrzegać się należy myślenia na „chłopski rozum” , Porozumienie Stomatologów skierowało oficjalne zapytanie do Ministra Środowiska

Pismo do Ministra Środowiska

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email