Wystąpienie Porozumienia Stomatologów do Komisji Zdrowia Sejmu RP

Written by admin on 4 maja 2011. Posted in Porozumienie Stomatologów

   19 stronnicowe Wystąpienie zatytułowane „Państwo Przyjazne Stomatologii” poswięcone jest:

  • nieprawidłowościom w kontraktowaniu świadczeń publicznych, rażąco niską wyceną świadczeń i konsekwencjami tych zjawisk,
  • kształceniu podyplomowemu stomatologów
  • obciążeniami administracyjnymi nakładanymi na przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą

 Wystąpienie (pdf)

 

Przedstawiciele Porozumienia odbyli w Sejmie RP spotkania z przedstawicielami klubów poselskich promując zawarte w tym dokumencie tezy i zabiegając o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu poświęconego problemom Stomatologii (w szerokim ujęciu).

W dniu 4 maja 2011 Prezydium Komisji Zdrowia umieściło na serwerze Sejmu informację o zorganizowaniu posiedzenia Komisji dotyczącego prawidłowości kontraktowania i wyceny  świadczeń stomatologicznych.

Posiedzenie zaplanowano na 11 maja 2011 r.

Print Friendly, PDF & Email