Wniosek NRL do Trybunału Konstytucyjnego

Written by admin on 5 września 2011. Posted in Naczelna Rada Lekarska

rozporządzenia "koszykowe" niezgodne z Konstytucją


Naczelna Rada Lekarska postanowiła w dniu 2 września br. złożyć wniosek o niezgodność z Konstytucją RP zapisów:

  1. art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. Zdaniem NRL jest on niezgodny z art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP;
  2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. Nr 140, poz. 1143 ze zm. Zdaniem NRL jest ono niezgodne z art. 2, art. 32 oraz art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
  3. komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczeń świadczeń udzielanych pacjentom włączonym do badania klinicznego. Zdaniem jest on niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 68 oraz art. 93 ust. 2 Konstytucji RP.
  4. komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie przysługującego w ramach NFZ leczenia endodontycznego. Zdaniem NRL on jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 68 oraz 93 ust. 2 Konstytucji RP.

 

Uchwała NRL z 2 września 2011 w sprawie wystąpienia do TK

 

Print Friendly, PDF & Email