A na skróty…

 • Moja Praktyka  | czyli nasze codzienne obowiązki. Ich spis otwiera more Dokumentacja

 • Moja Praktyka | Radiologię czekać powinna największa przemiana. Obowiązki są wyraźnie przesadzone. Uwolnić Radiologię Stomatologiczną ! down

 • Moja Praktyka | Temat jest szerszy niż umowy OC z firmami. Najważniejsze jest ukształtowanie właściwych relacji odpowiedzialności cywilnej w orzecznictwie sądowym -down

 • Moja Praktyka | Temat nieco "przysechł". Warto jednak o tym pamiętać, bo nigdy nie wiadomo... down

 • Moja Praktyka | Ten temat towarzyszyć nam będzie zapewne już zawsze. Ostatnio zelektryzował środowisko temat opłat za wydanie pewnego dokumentu. A opłata się nie należy  down

 • Moja Praktyka | Temat - rzeka. Do dziś jeszcze wiele osób nie rozróżnia 2 rozporządzeń z tego samego dnia (27.05.2010) według których piszemy co 6 mcy protokoły kontroli wewnętrznej.  down

 • Moja Praktyka | pamiętajmy, że kontrolę z tego tytułu może przeprowadzać również inspekcja pracy. W sierpniu przypada kolejny termin półrocznego Raportu ws zranień (jeśli ktoś robił pierwszy w lutym)  down

 • Moja Praktyka | W opracowaniu zestawienie obowiązków statystycznych   down

 • Dokumentacja elektroniczna
 • Radiologia stomatologiczna
 • Ubezpieczenia OC
 • Wyroby medyczne
 • Gospodarka odpadami
 • Profilaktyka zakażeń
 • Profilaktyka zranień
 • Statystyka

Autor&Kontakt

w sprawach objętych tematyką witryny zainteresowanych uprasza się o konespondencję na

Adres Autora

KomisjaStom WIL