O (nie)równych zasadach dla wszystkich

Poznań | 12września 2016 r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inne opracowania:
  1. O równości wyborow-"czy wzmocnienie głosów stomatologów naruszałoby równość wyborów?" zobacz
  2. Postulat grupy delegatów na Krajowy Zjazd- zobacz
  3. Polemika z tekstem w Gazecie Lekarskiej-zobacz

Obserwacje zawarte poniżej oparte są na losach postulatów o uregulowanie spraw wyborczych i organizacyjnych środowiska stomatologicznego . Opracowanie nie ma rzecz jasna na celu dowiedzenie , że przy prawidłowym procedowaniu wynik głosowań w tych sprawach byłby z pewnością inny. Obrazuje jednak, jak w prace legislacyjne samorządu lekarskiego od jakiegoś czasu wkrada się bylejakość .

Teza ta nie jest przejawem jakiegoś przesadnego "puryzmu". Przedstawione uchybienia mają całkiem konkretny wpływ na atmosferę dyskusji . Sprawa postulatów stomatologów nie jest zresztą jedynym przyczynkiem do tych obserwacji. Wcześniej np. wadliwe procedowanie nad uchwałą XII KZL ws zasad podziału składki spowodowało później całkiem poważny konflikt w łonie NRL , związany z uchwałą o samej wysokości składki członkowskiej .

I. Sprawa losów apeli i stanowisk niektórych okręgowych zjazdów  zwiń/rozwiń

II. Sprawa pism do Krajowej Komisji Wyborczej  zwiń/rozwiń

III. A co z tymi apelami, które w tej sprawie niektóre okręgowe zjazdy skierowały do KZL?  zwiń/rozwiń

IV. Sprawa uchwały XIII KZL- nowelizacja ordynacji wyborczej  zwiń/rozwiń

V. Sprawa odwołania wiceprezesa NRL-lekarza dentysty  zwiń/rozwiń

VI. Dyskusja o miejscu Stomatologów odbywana po Zjeździe Krajowym  zwiń/rozwiń

 


Andrzej Cisło
członek NRL, sekretarz Komisji Legislacyjnej NRL