Zalecenie nr14. 14. Zmiana przepisów regulujących uprawianie zawodu lekarza dentysty w Polsce może przyczynić się do zwiększenia zaufania społeczeństwa, które zapewnione zostanie o prawidłowym wykonywaniu zawodu lekarza dentysty przez cały okres jego praktyki. Wizytujący zauważyli, że zawód lekarza dentysty nie jest nie zależny, jako że istnieje wspólne ciało regulujące - Izba Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W konsekwencji zmiany tytułu na "lekarz dentysta" w momencie wejścia Polski do UE, lekarze i lekarze dentyści winni rozważyć możliwość wprowadzenia zmian.