co jest wymogiem , a co nie

Prawo powielaczowe /def/: ” Akty wydawane przeważnie przez naczelne organa administracji pod postacią zaleceń, instrukcji lub okólników. W świetle Konstytucji prawo powielaczowe nie jest prawem”

Ewidencjonowanie kart przekazania odpadów

Jest to wymóg opisany w ustawie o odpadach więc dyskusja nad jego wykonaniem jest de facto bezcelowa.

Na podstawie posiadanych kart przekazania odpadów do 15 marca sporządza się Marszałkowi Województwa sprawozdanie za rok poprzedni.

Wymóg przekazywania odzieży do prania

Wojewódzka Stacja Sanepid w Poznaniu twierdzi, że opiera ten wymóg na  z a l e c e n i u  Państwowego Zakładu Higieny, które poleca traktować odzież ochronną w gabinetach jak odzież szpitalną a ta z tytułu innych przepisów automatycznie podlega praniu specjalistycznemu.

Wychodząc z "klasycznej" interpretacji:  Konstytucja stanowi iż nie można zmuszać obywatela do czegoś, czego nie nakazuje mu ustawa.

Idąc tym tropem- jeśli jakiś wymóg nie ma jasnej i czytelnej podstawy w ustawie bądź rozporządzeniu (nie jest nimi zalecenie) wydanym na podstawie ustawy to nie może być on egzekwowany.

Sprawa powinna być przedmiotem wyjaśnienia poczynionego na linii Izba-Państwowy Inspektor Sanitarny

Osobne stanowisko do mycia pojemników wielorazowych

Chodzi o wymienioną w rozporządzniu MZ ws szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi  procedurę mycia pojemników wielorazowych , do których zbieramy w gabinecie odpady.

Pojemniki te muszą byc myte i zgodnie par.8ust 1 tego rozporządzenia musimy mieć wydzielone miejsce do dokonania tej czynności.

Wyjściem (jeśli ktoś nie ma mozliwości instalcji dodatkowego zlewu) jest zamiana pojemników wielorazowych na stelaże, na których montowane będą worki (czerwone i niebieskie) . Stelaże nie są pojemnikami wielorazowymi i nie muszą być myte.

Wymóg prowadzenia ewidencji sterylizacji

Nie chodzi tu o zeszyty sterylizacji – ich prowadzenie nie jest żadnym kłopotem.

Czy inspekcja sanitarna może żądać okazania faktur na zakupione środki dezynfekcyjne?

 

Sprawa została zgłoszona Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej przez lekarzy dentystów jednego z powiatów.

Oczywiście nie ma obowiązku okazywania faktur. Brak takiej faktury lub ich wystarczającej liczby nie może być podstawą wniosku, że w gabinecie nie odkaża sie powierzchni czy końcówek. Czasem gabinety dostają takie środki w postaci bonusów do zakupionego sprzętu lub kompozytów.

Czy inspekcja sanitarna może żądać wglądu do dokumentacji medycznej?

 

Podobnie jak w przypadku żądania wglądu w faktury – przeglądanie dokumentacji medycznej jest czynnością do której inspekcja sanitarna nie ma uprawnień