kontrola sanitarna:


W związku ze zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 7 marca 2009 kontrola sanitarna musi byc poprzedzona powiadomieniem.
Wyjątek stanowi przypadek, jeśliby istniało podejrzenie popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa
Kontrola może się odbyć nie wczesniej jak siódmego i nie później jak trzydziestego dnia od otrzymania przez przedsiębiorce zawiadomienia o zamiarze wszczęcia przeprowadzenia kontroli