Uchwały,Apele, Stanowiska XII KZL

 

Wykaz podjętych przez XII Krajowy Zjazd Lekarzy:

Uchwał

Apeli

Stanowisk

Ważniejsze dla Stomatologów

APEL Nr 15
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie prac nad ustaleniem reguł sprzedaży praktyk lekarskich, zamykanych z powodu przejścia na emeryturę, przy braku następcy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

APEL Nr 3
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjecie działań, mających na celu przywrócenie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w dotychczasowej formie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Apel Nr 11
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r
do Ministra Zdrowia
ws zmiany Zarządzenia 74/2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UCHWAŁA Nr 19
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

APEL Nr 13
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązków administracyjnych lekarzy i lekarzy dentystów

XII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża głębokie zaniepokojenie skutkami jakie wywołuje ustalony przez Narodowy Fundusz Zdrowia system dokumentowania i sprawozdawczości udzielanych pacjentowi świadczeń w placówkach ochrony zdrowia.
Obecne regulacje Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie, wprowadzone bez wcześniejszej analizy rozmiaru nowych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów, powodują w swojej konsekwencji znaczne wydłużenie czasu udzielania porady lekarskiej pacjentowi.
Zjazd zwraca uwagę, że wszystkie ciążące na lekarzach i placówkach opieki zdrowotnej obowiązki nie są uwzględniane w wycenie świadczeń gwarantowanych.
XII Krajowy Zjazd Lekarzy w trosce o dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o wprowadzenie zmian obowiązujących przepisów prawnych, które doprowadzą do ograniczenia czasu pracy lekarzy przeznaczonego na czynności administracyjne i przyczynią się do skrócenia kolejek w ochronie zdrowia.

Uzasadnienie
Obciążenie lekarzy tymi obowiązkami wydłuża czas udzielania świadczenia średnio o 45 min. dla jednanego pacjenta i przyczynia się istotnie do wydłużenia kolejek w oczekiwaniu na poradę. W rezultacie wzrasta niezadowolenie pacjentów, a lekarze nie mogą wykonywać pracy zgodnie z przysięgą Hipokratesa. Konieczność ciągłego dostosowywania się do wymogów NFZ zmusza lekarzy do skupiania uwagi przede wszystkim na pracy administracyjnej, często nic nie wnoszącej do procesu leczenia.

Zjazd „punktuje” sam siebie

o pkt edukacyjnych na KZL

Praktyki Indywidualne a „sprawa polska”

„Uderz w stół a nożyce się odezwą” . Znamy, prawda?

Wybrano Naczelną Radę Lekarską

W składzie Rady jest już „z urzędu” 24 prezesów okręgowych izb lekarskich.

W dniu 21 marca, w drugim dniu Zjazdu wybranych zostało dalszych 50 członków NRL .

Z tych 50 dzis wybranych 35 to lekarze a 15 to lekarze dentyści.

Członkowie NRL lekarze dentyści: (wg kolejności zdobytych głosów)

Jolanta Szczurko Białystok 173
Agnieszka Ruchała-Tyszler Szczecin 152
Andrzej Cisło Poznań 142
Halina Porębska Gdańsk 126
Anna Lella Olsztyn 124
Malgorzata Lindorf Łłódź 124
Adam Jurczak Katowice 112
Jolanta Małmyga Gorzów 111
Jerzy Gryko Białystok 107
Robert Stępień Kraków 106
Alicja Marczyk-Felba Wrocław 102
Andrzej Baszkowski Poznań 97
Ewa Miękus-Pączek Warszawa 99
Marta Klimkowska-Misiak Warszawa 95
Leszek Dudziński Olsztyn 94

Szesnastym lekarzem -dentystą w NRL jest jedyny stomatolog- prezes OIL- kol. Paweł Barucha- szef izby w Kielcach.