15 czerwca 2022

Wypełnienia amalgamatowe - wszystko co musisz wiedzieć

Czy wypełnienia amalgamatowe są szkodliwe?

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad zagrożeniami dla zdrowia związanymi z amalgamatem dentystycznym, nie jesteś sam. Istnieje wiele innych problemów zdrowotnych związanych z tym materiałem, w tym rak, depresja, stany lękowe i zaburzenia neurologiczne. Na szczęście badania naukowe w dużej mierze obaliły twierdzenia o tych problemach. Choć nadal istnieje wiele spekulacji na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z amalgamatem dentystycznym, wiadomo, że nie ma żadnego związku między rtęcią a tymi problemami.

W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne (ADA) zabrało głos w tej debacie, zalecając zaprzestanie stosowania wypełnień amalgamatowych i zastąpienie ich innymi materiałami. Oświadczenie organizacji powstało w oparciu o obszerne spotkanie przedstawicieli rządowych służby zdrowia z dziewięciu krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Stwierdzono na nim, że nie ma istotnych powodów naukowych, aby zaprzestać lub ograniczyć kliniczne stosowanie amalgamatu dentystycznego. Dlatego pacjenci powinni rozważyć, czy niski koszt amalgamatu stomatologicznego jest wart potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na działanie rtęci.

Jeśli kiedykolwiek miałeś wypełnione zęby amalgamatem, wiesz, że nie jest to dla Ciebie dobre. Metal ten zawiera rtęć, która może wywoływać bakterie oporne na rtęć, odporne na wiele antybiotyków. Ponadto bakterie te są również powiązane z ogólną opornością na antybiotyki. Geny oporności na antybiotyki są zlokalizowane w tym samym elemencie komórkowym, co operon oporności na rtęć. Oznacza to, że prawdopodobieństwo obecności bakterii opornych na antybiotyki w jamie ustnej człowieka jest większe. Co ciekawe, nie jest to problem jedyny w swoim rodzaju - jest on szeroko rozpowszechniony.

Amalgamat stomatologiczny jest stosowany w stomatologii od ponad 150 lat. Jest tani, trwały i estetyczny. Ponadto jest odporny na próchnicę wtórną, co może być związane z antybakteryjnym działaniem materiału. W rezultacie amalgamat stomatologiczny przewyższa pod tym względem wiele innych materiałów. Dla wielu stomatologów jest on nadal preferowanym materiałem do wypełnień. Istnieją jednak pewne obawy, o których należy wiedzieć. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa stosowania amalgamatu stomatologicznego nie wahaj się skonsultować z dentystą.

Legislatura New Hampshire uchwaliła w 2002 r. przepisy dotyczące amalgamatu dentystycznego, które nakładają na dentystów obowiązek ujawniania zagrożeń i korzyści związanych z tym materiałem. Rząd federalny nie przyjął jednak takiego samego podejścia. Ustawa HR 4163 wprowadzona przez amerykańskich posłów. Dana Burtona z Indiany i Diane Watson z Kalifornii proponuje wprowadzenie zakazu stosowania amalgamatu dentystycznego w całych Stanach Zjednoczonych do 2007 roku. Projekt ustawy stanowi również, że "wszystko, co zawiera rtęć, musi być odpowiednio opakowane i sklasyfikowane". W niektórych przypadkach Federalna Komisja Handlu może nawet całkowicie zakazać stosowania amalgamatu, co stanowiłoby ogromny krok w kierunku ochrony zdrowia publicznego.

Z reguły wypełnienia amalgamatowe muszą być usuwane przez dentystę, który wie, jak bezpiecznie je usunąć. Ponieważ amalgamat może przedostawać się do jamy ustnej, ważne jest, aby ocenić ładunek elektryczny w czterech kwadrantach jamy ustnej. Następnie lekarz powinien usuwać amalgamaty kolejno, od najbardziej ujemnie naładowanego do najbardziej dodatnio naładowanego kwadrantu. To sekwencyjne podejście zostało opracowane przez dr Hala Hugginsa, który odkrył, że wypełnienia amalgamatowe stymulują współczulną gałąź układu nerwowego.

Amalgamat stomatologiczny, nazywany czasem srebrnym wypełnieniem, zawiera mniej więcej połowę rtęci i połowę innych metali. Ta mieszanina tworzy mocne wypełnienie. Pacjenci, którzy mają wypełnienia amalgamatowe, powinni być świadomi, że opary rtęci mogą być dla nich szkodliwe. Jeśli jednak dzieje się to regularnie, opary rtęci w końcu rozproszą się w jamie ustnej. W międzyczasie, jeśli wypełnienia nie rozpuszczą się, wypadną.

Chociaż rtęć nie jest toksyczna w czystej postaci, może być szkodliwa dla organizmu. Rtęć nie rozpuszcza się w wodzie i odparowuje podczas żucia. Ten proces parowania trwa jeszcze przez kilka minut po przeżuciu zęba. Istnieje szereg innych problemów zdrowotnych związanych z amalgamatem dentystycznym. W Stanach Zjednoczonych materiał ten jest powiązany ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Alzheimera. W Wielkiej Brytanii rośnie liczba osób starszych z wypełnieniami amalgamatowymi, a emisja rtęci będzie wzrastać do roku 2020.

Rtęć nie jest toksyczna, ale jest szeroko obecna w środowisku. Jest obecna w niewielkich ilościach we krwi i moczu każdego człowieka. Wypełnienia amalgamatowe w stomatologii zwiększają poziom rtęci w organizmie, ale ma to niewielkie znaczenie praktyczne. Główne narażenie na kontakt z rtęcią pochodzącą z amalgamatu ma miejsce podczas umieszczania i usuwania wypełnienia w zębie. Ilość rtęci uwalnianej podczas tej reakcji jest niższa od obowiązujących norm zdrowotnych, ale mimo to może prowadzić do opóźnionych reakcji nadwrażliwości w organizmie człowieka. Bezpieczeństwo stosowania amalgamatu dentystycznego jest przedmiotem ciągłej debaty.

Powiązane wpisy