Profilaktyka zakażeń

                                                          labor

more Ustawa o zapobieganiu zakażeniom

Rozporządzenia Wykonawcze z 27 maja 2010 r

w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
 pytajnik jak to rozgryźć?

Pismo GIS ws opakowań sterylnych i …..

..i jak się okazuje nie tylko

Czy MZ odpuszcza nam zmiany w dokumentowaniu sterylizacji?

nowa wersja marcowego projektu jest już „na Rządzie”

Profilaktyka zakażeń -nowelizacja ustawy?

procedury związne ze sterylizacją będą szczegółowo określone

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi :

 

w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

 

 

 

w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

 

 

Dwa nowe rozporządzenia MZ – profilaktyka zakażeń

rozp. wykonawcze do ustawy o zapobieganiu zakażeniom