Struktura dokumentów regulujących wykonwanie umów w 2010r

Jak wygląda struktura dokumentów regulujących wykonywanie umów

w roku 2010?

 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze śr.publicznych >>
WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH:( Rozporządzenie MZ )
OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMÓW:( Rozporządzenie MZ )
WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW: (zarządzenie Prezesa NFZ ) |nowel 6.01.10
  I. TEKST ZARZĄDZENIA
  II. ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA:
1.zakresy świadczeń stomatologicznych-katalog 3.wymagania – warunki NFZ wykonywania swiadczeń w poszczególnych zakresach 2.umowa

zobacz: Dokumenty regulujące wykonywanie kontraktu w:

2009

2007

5.wzór zlecenia na świadcz. protetyczne/ortodont.

4. Dostępność

6. opis programu

7. Oświadczenie

8. Oświadczenie

Załączniki do umowy

nr1- plan rzeczowo-finansowy

nr2- harmonogram pracy

nr3- wykaz podwykonawców


Struktura dokumentów regulujących wykonwanie umów w 2011r

Jak wygląda  struktura dokumentów regulujących wykonywanie umów

w roku 2011?

Konkurs 2011

 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze śr.publicznych >>
WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH:( Rozporządzenie MZ )
OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMÓW:( Rozporządzenie MZ )
WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW: (zarządzenienr 55/2010 Prezesa NFZ )
  I. TEKST ZARZĄDZENIA 
  II. ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA:
1.zakresy świadczeń stomatologicznych-katalog 3.wymagania – warunki NFZ wykonywania swiadczeń w poszczególnych zakresach 2.umowa

zobacz: Dokumenty regulujące wykonywanie kontraktu w:

2009

2010

5.wzór zlecenia na świadcz. protetyczne/ortodont.

4. Dostępność

6. opis programu

7. Oświadczenie

8. Oświadczenie

Załączniki do umowy

nr1- plan rzeczowo-finansowy

nr2- harmonogram pracy

nr3- wykaz podwykonawców


Struktura dokumentów regulujących wykonwanie umów w 2009r

Jak wygląda struktura dokumentów regulujących wykonywanie umów

w roku 2009?

 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze śr.publicznych >>
WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH:( Rozporządzenie MZ )
OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMÓW:( Rozporządzenie MZ )
SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE o przedmiocie postępowania: (zarządzenie Prezesa NFZ )
  I. TEKST MATERIAŁÓW
  II. ZAŁĄCZNIKI DO MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH:
1.zakresy świadczeń stomatologicznych-katalog 3.wymagania – warunki NFZ wykonywania swiadczeń w poszczególnych zakresach 2.umowa

zobacz: Dokumenty regulujące wykonywanie kontraktu w:

2006

2007

4.wzór zlecenia na świadcz. protetyczne/ortodont.

Załączniki do umowy

nr1- plan rzeczowo-finansowy

nr2- harmonogram pracy

nr3- wykaz podwykonawców