Symetria praw

...i obowiązków rzecz jasna

kompas Jesteśmy zawodem zaufania publicznego, stąd naturalne jest nałożenie na nas większych obowiązków wynikających z tego szczególnego statusu.
Nie oznacza to jednak, że :

 • posiadamy tylko obowiązki i nie powinniśmy oczekiwać aby status szedł w parze z etosem
 • władza nie powinna dołożyć starań aby obowiązki były nakładane racjonalnie (celowo i proporcjonalnie)

 • Zwykle kwestię symetrii praw i obowiązków odnosimy do powszechnego żądania ulżenia i nienakładania nadmiernych obowiązków administracyjnych (testy, badania, kontrole, sprawozdania, dokumentacja).

  Zgłębienie tych tematów ułatwi tabela:

  Obowiązki administracyjne

  konkretnie-ich nadmiar

   Układ z Płatnikiem

  kompletnie nierówna relacja

   Rynek STM

  i fatalne skutki przepełnienia

  Negatywna ocena

  i prawo lekarza do obrony