Wyzwania

  • Sprawy, których nie udało się dotąd załatwić
  • Zagrożenia rysujące się przed branż±
  • Absurdy wszelakiej maści

słowem: sprawy i idee, do których trzeba pilnie przekonać samych siebie, swój Samorząd oraz władze publiczne.

Załatwianie tych właśnie spraw stanowić powinno jądro strategii naszej korporacji.

Uniknąć chaosu przy wprowadzaniu EDM Nadmiar obowiązków
Uwaga na sztuczki przy wycenie świadczeń ! Stomatologia dla Stomatologów
Autonomia wyborcza w IL Uwolnić RTG Stom. !

Przepływ informacji w korporacji stomatologicznej

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym (art Konstytucji RP)

W

państwach jednolitych (unitarnych)  w odróżnieniu od państw federalnych, poszczególne jednostki terytorialne nie mają prawa stanowienia  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  Jak wiemy, nawet tak zasadnicza sprawa jak kara śmierci jest w USA różnie traktowana przez ustawodawstwo poszczególnych stanów. W Szwajcarii każdy kanton nakłada odmienne podatki. Polska jest krajem unitarnym i w każdym zakątku naszego pięknego Kraju, prawo i jego interpretacja powinny być jednakowe.