Niektóre sporne kwestie pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ

  • Szycie rany w procedurach chirurgicznych >>
  • Jak liczyć „zębowość” protezy? sprawa potencjalnie sporna >>
  • Co to jest łuk zębowy? -wyjaśnienie ostateczne MZ >>
  • Czy kontrole NFZ muszą być  zapowiadane ? >> sprawa wyjaśniona nowelizacją ustawy
  • Jakie to świadczenie protetyczne? >>
  • Czy założenie spongostanu jest opatrunkiem chirurgicznym? >>
  • Czy łączenie skalingu z lakierowaniem zębów jest dopuszczalne? >> sprawa wyjaśniona decyzją Prezesa NFZ
  • Fundusz odmawia zapłaty za świadczenie protetyczne wykonane pacjentowi przed upływem 5 lat od ostatniego świadczenia protetycznego pomimo posiadania przez świadczeniodawcę oświadczenia pacjenta >> sprawa przestała być sporna
  • Kontrolerzy domagają się dowodu posiadania materiałów (użytych do wykonania zadeklarowanych w raportach świadczeń) w postaci faktur.>>
  • W protokole kontroli znajduje się zapis o nieobecności w pracy na podstawie braku zadeklarowanych świadczeń z tego dnia. >>


jakiś nowy problem? –zgłoś

Czy brak świadczeń w danym dniu oznacza nieobecność?

Co jeśli w protokole kontroli znajduje się zapis o nieobecności w pracy na podstawie braku zadeklarowanych świadczeń z tego dnia?

Czy trzeba mieć faktury na materiały i leki?

Co jeśli kontrolerzy domagają się dowodu posiadania materiałów (użytych do wykonania zadeklarowanych w raportach świadczeń) w postaci faktur?