Autonomia Stomatologów w obrębie Izb Lekarskich

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 17

W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

W środowisku stomatologicznym ożywa dyskusja czy z racji wykonywania odrębnego zawodu lekarza dentysty środowisku stomatologicznemu nie należy się większa autonomia w obrębie wspólnej z lekarzami izby. Temat zaistniał w trakcie….>>czytaj
POROZUMIENIE       Publikacje
Kalendarium

Ważniejsze dokumenty:

  • Raport Komisji Europejskiej z „peer review” – Przeglądu prac dostosowawczych związanych z harmonizacją oraz implementacją prawa w zakresie uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych (…) – 12 – 14.03.2002 r. | Cały raport | Zalecenie nr14 .
  • Wyniki głosowania zorganizowanego w dniu 14 czerwca 2002r na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL w Gdyni . Sprawozdanie z posiedzenia Komisji
  • Stanowisko NRL 36/03/IV z 11 kwietnia 2003 w sprawie kierunków prac nad określeniem zasad autonomii lekarzy stomatologów w ramach izb lekarskich tworzonych przez lekarzy i lekarzy stomatologów

 

Porozumienie na rzecz autonomii środowiska lekarzy dentystów

   Dlaczego  nasza struktura samorządowa wymaga poskłądania i jak to zrobić – przeczytaj w temacie "Smaorząd:jak to posładać?">>>  
       TEKST  POROZUMIENIA     
     10 mitów o autonomii

  • Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych z siedzibą w Krakowie,
  • Związek Lekarzy Dentystów – Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Krakowie, 
  • Stowarzyszenie Lekarzy Indywidualnie Praktykujących z siedzibą w Poznaniu,

zawarły 17 grudnia 2008 Porozumienie dotyczące wspólnego działania na rzecz  takiego ukształtowania przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań dokonywanych przez organy samorządu lekarskiego aby stwarzały one warunki do :

  • wzrostu poczucia odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów za swoją korporację,
  • podniesienia roli delegatów na zjazdy lekarskie,
  • ustanowienia właściwej proporcji wpływu przedstawicieli obu zawodów lekarskich na decyzje podejmowane w imieniu wspólnej korporacji

Sygnatariusze  w zakresie wyznaczonym Porozumieniem ustanowili wspólnego Pełnomocnika  

10 mitów i przekłamań o autonomii dentystów

Z

nany polski reżyser Joanna Kos-Krauze („Plac Zbawiciela”, wsp. przy „Nikiforze”) znana z celnych i lakonicznych powiedzeń postawiła niedawno tezę :
niektórym zdaje się, że myślą. W gruncie rzeczy jedynie porządkują uprzedzenia
Dokładnie tak jest w przypadku dyskusji, jaka ma miejsce w sprawie naszego miejsca w korporacji lekarskiej.

Większość energii projektodawców tej pięknej idei idzie na zbijanie argumentów „nie na temat” oraz prostowanie mitów i uprzedzeń.

Oto one:

Dyskusja o autonomii stomatologów

Temat zaistniał w trakcie negocjacji przedakcesyjnych z Unią Europejską.
Wizytujący Polską przedstawiciele Komisji Europejskiej w końcowym raporcie pośród wielu czynników (głównie związanych z systemem nauczania stomatologii i nazwą tytułu zawodowego) wymienili również dość niejasną sytuację samorządową lekarzy dentystów

Prace w MZ nad nową ustawą o izbach- autonomia nie jest bez szans!

4 grudnia odbyła się w Ministerstwie Zdrowia konferencja uzgodnieniowa dotycząca ministerialnego projektu ustawy o izbach lekarskich .

Dużą nowością byłaby szersza autonomia lekarzy dentystów (gdyby oczywiście zaproponowana wersja rządowa utrzymała się). Ministerstwo zgodziło się z wnioskiem Związku Lekarzy dentystów z Krakowa (wielkopolscy l. dentyści byli współanimatorami niedawnej dyskusji dot. autonomii) ? wnioskiem o zapisy gwarantujące pełny wpływ delegatów ? dentystów na Zjazdy na wybór l.dentystów do rad (okręgowych i naczelnej ) oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Miałoby to wyglądać tak, że w głosowaniach do rad i na Zjazd Krajowy lekarze głosowaliby na lekarzy a dentyści na dentystów. Prezes Radziwiłł z równą co w pkt2 stanowczością sprzeciwił się tej poprawce, twierdząc, że niedawna dyskusja na ten temat w izbach wykazała, że jest to niepotrzebne. Przedstawiciel lekarzy dentystów w całej rozciągłości nie zgodził się ze zdaniem K.Radziwiłła. Jaką decyzję podejmie ostatecznie Ministerstwo?- też nie wiadomo.

Sonda o kształcie izby dla dentystów

W Y N I K I

   

Jako lekarz dentysta opowiadam się:
za osobnym samorządem zawodowym lekarzy dentystów
177   78.3%
za wspólnym samorządem z wyraźnie zaznaczoną autonomią organizacyjno-finansową lekarzy dentystów
35   15.5%
za wspólnym samorządem lekarzy i lekarzy dentystów w obecnej formie
11   4.9%
jest mi to obojętne
3   1.3%

Ilość głosujących: : 226
Pierwszy głos: : wtorek, 11 listopada 2008 19:56
Ostatni głos: : wtorek, 18 listopada 2008 06:10