Wina i kara

o starciu dwóch kultur

Medbroker wiecznie żyw(otn)y

c.d. „programu recepta”

Jest rozporządzenie ws polis OC

sumy gwarancyjne w dół!

Ubezpieczenia-novum od 1.10.2012

1 stycznia 2012 r wchodzi w zycie przepis art 25 ustawy o działalności leczniczej.

Ubezpieczenie OC i sumy gwarancyjne po 1.01.2012

projekt Ministerstwa Finansów

Senat RP ujednolica polisy OC

masa poprawek Senatu do ustawy o działalności leczniczej

Ważne kwestie dotyczące ubezpieczeń lekarzy dentystów

a to tematyka zyskująca ostatnio na znaczeniu