Kontrakty- intro

Przepisy

Dokumenty reg.umowy

Konkursy

Finanse

 
  Wiadomości związane z konkursem na udzielanie świadczeń , jaki ma odbyć sie w roku 2017 pilotować będzie strona Komisji Stomatologicznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

 

Plan finansowy NFZ na 2012

stomatologia z udziałem 2,95% w planie ogólnych wydatków na świadczenia

Komunikat NFZ w sprawie zwiększenia od 1.09. 2011 r. nakładów na POZ

 

   Komunikat na stronie NFZ

 

komentarz: POZ jest oczywiście odrębnym od lecznictwa stomatologicznego rodzajem świadczeń. Jednakowoż wszelkie ruchy NFZ związane z  rewizją wyceny wszelkich świadczeń powinny być pilnie śledzone przez stomatologów.  red 

Porównanie budżetów powiatów Wlkp 2007-2010

 

budżety konkursów w zakresie ogólnostomatologicznym w roku 2007 i w roku 2010

 

ZESTAWIENIE (PDF)           

Dodatkowe 850 mln na leczenie w 2011

 

Ponieważ nowy algorytm podziału środków pomiędzy oddziały NFZ pokrzywdził  7 dużych województw Minister Zdrowia zwrócił się do Prezesa NFZ o zwiększenie nakładów na leczenie w 2011 tak, aby każdy Oddział  na leczenie w roku 2011 dysponował nie mniejszą sumą niż w roku 2010.

 

pismo Ministra Zdrowia

Plan finansowy NFZ na rok 2011

 

Plan podpisany przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 13 sierpnia 2010 r.

Uwaga! Budżety na świadczenia oddziałów zawierają pozycję "rezerwa związana z migracją pacjentów". W tej zawiązanej rezerwie znajdują się środki,  z których Dyrektorzy Oddziałów mogą przeznaczyć  pieniądze na różne rodzaje świadczeń w tym na stomatologię  

Naszym wzorem Chile, Meksyk, Turcja?

 

Łączne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w 2008 r. wyniosły 7% PKB, czyli o 2 punkty procentowe mniej, niż wynosi średnia dla 32 krajów zreszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z opublikowanego 29 czerwca raportu "OECD Health Data 2010". Mniej na opiekę zdrowotną wydaje się tylko w Meksyku (5,9% PKB), Turcji (6%), Korei Południowej (6,5%) oraz w Chile (6,9%).

 

cały artykuł w Medycynie Praktycznej >>>